Podatki

106 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Prebivalstvo in družba
Evidenca prostovoljcev na območju Občine Kostel   7 ogledov 0
OBČINA KOSTEL - Evidenca prostovoljcev na območju občine, ki so v posameznem letu pomagali pri izvajanju brezplačnih prevozov starejših občanov občine Kostel do zdravstvenih storitev. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK
 
Sociala in zaposlovanje
Seznam izvajalcev javnih del v Občini Kostel   7 ogledov 0
OBČINA KOSTEL - Seznam prikazuje število in naziv izvajalcev v posameznem letu, od leta 2019 dalje. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK
 
Gospodarstvo
Evidenca podeljenih koncesij v Občini Kostel   6 ogledov 0
OBČINA KOSTEL - Evidenca podeljenih koncesij v Občini Kostel od leta 2019 dalje. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca javne kulturne infrastrukture v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah   5 ogledov 0
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH - Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo na podlagi sklepov iz 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno... Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca šolskih prevozov na območju Občine Kostel   5 ogledov 0
OBČINA KOSTEL - Evidenca šolskih prevozov na območju Občine Kostel zajema leto od 2019 dalje ter izvajalca šolskih prevozov. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK