Podatki

55 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Hitre družbene in gospodarske spremembe močno vplivajo tudi na vse hitrejšo dinamiko prostorskega razvoja. Na eni strani se srečujemo z vse večjimi zahtevami investitorjev po... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2016/1   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Slovensko javno mnenje 2016/1 je sklop raziskav, ki so del serije Slovensko javno mnenje. Vprašalnik vključuje 4 vsebinske sklope, ki pokrivajo različne nacionalne raziskave:... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji   5 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji (Ule et al., 2008) je bila opravljena na štirih univerzah v Sloveniji: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru,... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013). Cilj raziskave je bil proučiti izkušnje diplomantov, magistrov in doktorandov FDV v zvezi z iskanjem... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Medijske navade starejših (65 let in več), 2018   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bilo zbiranje podatkov o medijskih navadah starejših ljudi, starih 65 let ali več. Cilj je bil proučiti njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2012/1   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava SJM121 je sestavljena iz treh sklopov: iz Raziskave o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodne raziskave o družini in spreminjanju spolnih vlog (ISSP 2012) in... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori, 2015   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori: pričakovanja, značilnosti in motivacija za potovanje je bila izvedena z namenom pridobiti nekaj pojasnil glede fenomena... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Anketa o porabniških stereotipih glede blagovnih znamk, 2019   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta "Spremljanje preferenc potrošnikov skozi potrošniške stereotipe", katerega namen je proučiti, kako... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Anketa o ugledu korporativnih blagovnih znamk, 2019   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta "Spremljanje preferenc potrošnikov skozi potrošniške stereotipe", katerega namen je proučiti, kako... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Okolje in prostor
Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Osrednji namen raziskave je bil izmeriti kakovost bivalnega okolja v izbranih mestnih območjih izbranih slovenskih mest na začetku drugega desetletja 21. stoletja na... Nadaljujte z branjem ...
TXT