Podatki

117 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evroterm - terminološka zbirka   1463 ogledov 3
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE - Evroterm je terminološka zbirka izrazov, ki je začela nastajati leta 1998 v Sektorju za prevajanje Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ) med pripravljanjem slovenske različice pravnih... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Evrobarometer 71.1   5 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so s svojim življenjem, ali so z drugimi... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Program usposabljanja mladih raziskovalcev (v nadaljevanju program MR) se v Sloveniji v različnih oblikah izvaja že od leta 1985. Gre za izobraževanje perspektivnih študentov, ki... Nadaljujte z branjem ...
PDF
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - V letu 2019, ko so potekale volitve v Evropski parlament ter obeležujemo 15. obletnico članstva Slovenije v Evropski uniji, se Evropska unija (EU) v znanstvenih in strokovnih... Nadaljujte z branjem ...
PDF
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Glasovi otrok, 2012   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava Glasovi otrok obravnava pojavnost nasilja na osnovi etničnosti (jezika, kulture in/ ali rase) med otroki in mladostniki v osnovnih in srednjih šolah. Zajema več oblik... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Odklikni, 2018   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je del projekta Odklikni! Ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti. Projekt ODKLIKNI! (CayberVAW - Cyber Violence and Harassment against Women and Girls) je... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Anketa o motivaciji za varovanje na spletnih socialnih omrežjih, 2018   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je preučiti dejavnike, povezane z motivacijo za zaščito uporabnikov na spletnih socialnih omrežjih. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako psihološko lastništvo,... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Alpe - Jadran regije   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Cilj je bil raziskati regionalno in nacionalno identiteto prebivalcev Koroške, Slovenije in Furlanije-Julijske krajine. Prav tako se je preverjalo, kakšen... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Sociala in zaposlovanje
Anketa o delovni sili, 2001   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili 2001 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti... Nadaljujte z branjem ...
SAV
TXT
 
Sociala in zaposlovanje
Anketa o delovni sili, 2002   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili 2002 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti... Nadaljujte z branjem ...
SAV
TXT