Podatki

87 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Prebivalstvo in družba
Evrobarometer 68.2   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih Evrobarometrovih kazalcev in respondente sprašuje o naslednjih pomembnih temah: (1) Politike in sprejemanje odločitev v Evropski... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Evrobarometer 69.1   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Vključuje tri tematske sklope: diskriminacija, radioaktivni odpadki in nakupovanje v Evropski... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Evrobarometer 69.2   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer kako zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Evrobarometer 70.1   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so anketiranci s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Evrobarometer 71.2   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem. Dodatna... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Gospodarstvo
Evrobarometer 71.3   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so anketiranci s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Sociala in zaposlovanje
Evrobarometer 72.1   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti so odgovarjali na vprašanja znotraj 4 glavnih tem: revščina in družbena izključenost,... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Zdravje
Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2007   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o zdravju in zdravstvenem stanju (EHIS) je študija, ki s pomočjo intervjujev na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, ugotavlja, kakšno... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Sociala in zaposlovanje
Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Program EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) krepi povezavo med aktivnostmi izobraževanja in potrebami po zaposljivosti... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Okolje in prostor
Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - V svetu so uveljavljeni raznoliki modeli stanovanjske oskrbe za starejše. V Sloveniji imamo tudi nekaj primerov lokalnih dobrih praks na področju zagotavljanja storitev za... Nadaljujte z branjem ...
TXT