Podatki

87 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Gospodarstvo
Podatkovna zbirka kvalitete institucij, 2013   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Podatkovna datoteka je pripravljena, da prikazuje vlogo institucij kot temelja družbene in ekonomske aktivnosti. Več kot trideset uveljavljenih institucionalnih kazalcev... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Preprečevanje oboroženih konfliktov, 2012   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Teoretsko področje preprečevanja oboroženih konfliktov še ni ustrezno odgovorilo, na kak način naj mednarodne organizacije pristopijo k preprečevanju konflikta v določenem konfliktnem... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava vsebinsko in strokovno sledi že opravljenim preteklim raziskavam iz leta 2002 in 2004. Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije v gospodarstvu, njenih... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Očetje in delodajalci v akciji, 2015   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Glavni namen raziskave Očetje in delodajalci v akciji, je bil preučiti trende očetovstva in očetovanja v navezavi na plačano delo. Raziskovalna pozornost je bila namenjena trem... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Politbarometer 2012, Slovenija   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Politbarometer 01/12, Slovenija   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Politbarometer 06/12, Slovenija   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Politbarometer 09/12, Slovenija   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2016/2   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Slovensko javno mnenje (SJM) 2016/2 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2016 (8. krog). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2017/1   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so... Nadaljujte z branjem ...
TXT