Okolje in prostor

97 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Lokacije taksi postajališč na območju Mestne občine Maribor   5 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Taksi postajališča so rezervirane parkirne površine, ki so namenjene ustavitvi ali parkiranju avtotaksi vozil med opravljanjem taksi prevozov. Taksi postajališča so označena s predpisano... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Ruše   5 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Miklavž na Dravskem polju   5 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Miklavž na Dravskem polju, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Vrtci na območju občine Miklavž na Dravskem polju   5 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v osnovno šolo. Podatkovna zbirka prikazuje lokacije stavb, v... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Ruše   4 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Vrtci na območju občine Hoče-Slivnica   3 ogledov 0
OBČINA HOČE - SLIVNICA - Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v osnovno šolo. Podatkovna zbirka prikazuje lokacije stavb, v... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Zbirni centri na območju občine Miklavž na Dravskem polju   60 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Občani lahko tja... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Otroška igrala na območju občine Miklavž na Dravskem polju   39 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Podatkovna zbirka prikazuje lokacije območij, kjer so postavljena otroška igrala, ki se nahajajo na javnih površinah (javna otroška igrišča) in v ograjenih območjih vrtcev (vrtčevska... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 750 000   34 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državna pregledna karta merila 1 : 750 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A3. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Zbirni centri na območju občine Duplek   25 ogledov 0
OBČINA DUPLEK - Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Občani lahko tja... Nadaljujte z branjem ...
WMS