Okolje in prostor

96 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Pesnica   8 ogledov 0
OBČINA PESNICA - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Starše   8 ogledov 0
OBČINA STARŠE - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Pesnica   7 ogledov 0
OBČINA PESNICA - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Rače-Fram   7 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Območja prometnih con na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Prometne cone predstavljaljo območja s podobnimi funkcijami bivanja ali opravljanja storitev. Območje Mestne občine Maribor je razdeljeno na 10 prometnih con. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Postaje in postajališča javnega potniškega prometa na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Avtobusna postajališča so namenjena ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu. Vse informacije o voznih redih, poteku prog in avtobusnih postajališčih so dostopne na... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Rače-Fram   7 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Rače-Fram, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Ruše   7 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Ruše, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Števec kolesarjev na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Kolesarski števec se nahaja blizu krožišča Ljubljanske ulice in Moše Pijada pri novem podvozu pod železniško progo. E-kolesarski sistem omogoča enostavno spremljanje kolesarskih trendov,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Zvočni semaforji na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Prikaz lokacij semaforjev z zvočno tipko, ki slepim in slabovidnim na prehodih za pešce z zvočnim signalom nakaže možnost prečkanja ceste. Nadaljujte z branjem ...
WMS