Okolje in prostor

96 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Hoče-Slivnica   6 ogledov 0
OBČINA HOČE - SLIVNICA - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lokacije taksi postajališč na območju Mestne občine Maribor   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Taksi postajališča so rezervirane parkirne površine, ki so namenjene ustavitvi ali parkiranju avtotaksi vozil med opravljanjem taksi prevozov. Taksi postajališča so označena s predpisano... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Miklavž na Dravskem polju   6 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Pločniki na območju Mestne občine Maribor   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali pa je v isti ravnini in je od njega ločen kako drugače. Namenjen je pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Miklavž na Dravskem polju   6 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Miklavž na Dravskem polju, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Vrtci na območju občine Duplek   6 ogledov 0
OBČINA DUPLEK - Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v osnovno šolo. Podatkovna zbirka prikazuje lokacije stavb, v... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Vrtci na območju občine Miklavž na Dravskem polju   6 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v osnovno šolo. Podatkovna zbirka prikazuje lokacije stavb, v... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Miklavž na Dravskem polju   5 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Rače-Fram   5 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Ruše   5 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS