Okolje in prostor

96 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Duplek   5 ogledov 0
OBČINA DUPLEK - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Nastanitveni obrati v občini Duplek   5 ogledov 0
OBČINA DUPLEK - Podatkovna zbirka prikazuje nastanitvene obrate v občini Duplek. Nastanitveni obrati so: gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Nastanitveni obrati v občini Rače-Fram   5 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje nastanitvene obrate v občini Rače-Fram. Nastanitveni obrati so: gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Otroška igrala na območju občine Ruše   5 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Podatkovna zbirka prikazuje lokacije območij, kjer so postavljena otroška igrala, ki se nahajajo na javnih površinah (javna otroška igrišča) in v ograjenih območjih vrtcev (vrtčevska... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Vrtci na območju občine Starše   5 ogledov 0
OBČINA STARŠE - Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v osnovno šolo. Podatkovna zbirka prikazuje lokacije stavb, v... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Kolesarski koridorji na območju Mestne občine Maribor   4 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Hrbtenico kolesarskega omrežja v Mariboru tvori 11 primarnih kolesarskih koridorjev, ki povezujejo Maribor z okoliškimi občinami. Koridorji so zasnovani po številkah od A1 do A11 v smeri... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Duplek   4 ogledov 0
OBČINA DUPLEK - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Tematske učne poti na območju Mestne občine Maribor   4 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - V Mestni občini Maribor je na voljo več TEMATSKIH učnih poti, ki so namenjene ljudem vseh starosti, ki jih zanimajo naravne značilnosti in posebnosti našega mesta in okolice. Vse TEMATSKE... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Vrtci na območju občine Hoče-Slivnica   4 ogledov 0
OBČINA HOČE - SLIVNICA - Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v osnovno šolo. Podatkovna zbirka prikazuje lokacije stavb, v... Nadaljujte z branjem ...
WMS