Podatki

93 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Nastanitveni obrati v občini Pesnica   30 ogledov 0
OBČINA PESNICA - Podatkovna zbirka prikazuje nastanitvene obrate v občini Pesnica. Nastanitveni obrati so: gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Linije javnega potniškega prometa na območju Mestne občine Maribor   27 ogledov 1
MESTNA OBČINA MARIBOR - V podatku se vodijo linijski podatki o mestnem javnem prevozu, ki ga kot javno službo organizira občina. Linija predstavlja določeno relacijo in smer vožnje od začetne do končne avtobusne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Hoče-Slivnica   20 ogledov 0
OBČINA HOČE - SLIVNICA - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Starše   18 ogledov 0
OBČINA STARŠE - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Kolesarska stojala na območju Mestne občine Maribor   17 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Kolesarsko stojalo je ulična naprava za parkiranje koles, kjer sta po navadi lahko parkirani eno do dve kolesi. Sloj z lokacijami kolesarskih stojal v Mestni občini Maribor je bil... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
CNG polnilnice na območju Mestne občine Maribor   13 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Prikaz lokacij polnilnih postaj za stisnjen zemeljski plin na območju Mestne občine Maribor. Vse polnilnice so namenjene osebnim, tovornim vozilom ter avtobusom. Metan ali CNG... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Miklavž na Dravskem polju   12 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lokacije taksi postajališč na območju Mestne občine Maribor   12 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Taksi postajališča so rezervirane parkirne površine, ki so namenjene ustavitvi ali parkiranju avtotaksi vozil med opravljanjem taksi prevozov. Taksi postajališča so označena s predpisano... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Števec kolesarjev na območju Mestne občine Maribor   12 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Kolesarski števec se nahaja blizu krožišča Ljubljanske ulice in Moše Pijada pri novem podvozu pod železniško progo. E-kolesarski sistem omogoča enostavno spremljanje kolesarskih trendov,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Rače-Fram   11 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Rače-Fram, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS