Podatki

96 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Pitniki na območju Mestne občine Maribor   11 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Lokacije javnih pitnikov na območju Mestne občine Maribor, pri katerih se lahko sprehajalci osvežijo s pitno vodo oz. si natočijo pitno vodo. Pitniki so v upravljanju in vzdrževanju... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Pesnica   10 ogledov 0
OBČINA PESNICA - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Miklavž na Dravskem polju   10 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Krožna linija mini vozila »vlakec Jurček« na območju Mestne občine Maribor   9 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Krožna vožnja z vlakom traja 35 – 40 minut in poteka mimo večine mariborskih kulturnih spomenikov. Med krožno vožnjo ni vmesnih postaj. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Nastanitveni obrati v občini Rače-Fram   9 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje nastanitvene obrate v občini Rače-Fram. Nastanitveni obrati so: gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Miklavž na Dravskem polju   8 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Rače-Fram   8 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Pločniki na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali pa je v isti ravnini in je od njega ločen kako drugače. Namenjen je pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Kolesarski koridorji na območju Mestne občine Maribor   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Hrbtenico kolesarskega omrežja v Mariboru tvori 11 primarnih kolesarskih koridorjev, ki povezujejo Maribor z okoliškimi občinami. Koridorji so zasnovani po številkah od A1 do A11 v smeri... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Tematske učne poti na območju Mestne občine Maribor   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - V Mestni občini Maribor je na voljo več TEMATSKIH učnih poti, ki so namenjene ljudem vseh starosti, ki jih zanimajo naravne značilnosti in posebnosti našega mesta in okolice. Vse TEMATSKE... Nadaljujte z branjem ...
WMS