Podatki

352 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Gospodarstvo
Pogrebna in pokopališka dejavnost v Občini Kostel   4 ogledov 0
OBČINA KOSTEL - Evidenca vsebuje seznam pokopališč, izvajalce pogrebnih storitev ter pravno podlago za izvajanje. Prav tako je v povezavi dostopna cena storitev ter načrt pokopališč. Nadaljujte z branjem ...
HTML
XLS
PROG. VMESNIK
 
Sociala in zaposlovanje
Seznam izvajalcev javnih del v Občini Kostel   4 ogledov 0
OBČINA KOSTEL - Seznam prikazuje število in naziv izvajalcev v posameznem letu, od leta 2019 dalje. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK