172 ogledov

70. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - stanje na dan 31. 3. 2020

Gre za podatke, ki jih ministrstvo na podlagi sklepov Vlade RS z dne 24. 10. 2002 in 23. 1. 2003, vse od septembra 2002 pridobiva neposredno od upravnih enot vsake tri mesece in na njihovi podlagi pripravi statistično poročilo. Statistični podatki so prikazani v dveh tabelah za upravne enote, v posebni tabeli pa so prikazani podatki za ministrstva, ki rešujejo denacionalizacijske postopke na 1. in 2. stopnji: - v tabeli 1 je za vsako upravno enoto za dokončanje procesa denacionalizacije razviden časovni okvir po četrtletjih, skupaj z vso dosedanjo realizacijo (70 spremljanj); prilagam tudi skrajšano verzijo tabele 1, ki vsebuje podatke po posameznih upravnih enotah zgolj za zadnje spremljanje - stanje na dan 31. 3. 2020. - v tabeli 4 je prikazan časovni okvir dokončanja procesa denacionalizacije in spremljanje realizacije za ministrstva na 1. in 2. stopnji (MF, MK, MOP, MKGP in MGRT). - sumarna tabela "STANJE DENAC. ZADEV NA DAN 31. 3. 2020" pa prikazuje vse statistične podatke za upravne organe na prvi in drugi stopnji odločanja. Glede na prejšnje poročanje (stanje na dan 31. 12. 2019) se je število pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah povečalo zgolj za 1, 38.369 na 38.370. Skupno število nerešenih zadev pri upravnih enotah pa se je v tem trimesečnem obdobju znižalo iz 79 na 78. Do 70. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije je postopke v celoti, z vsemi pravnomočno zaključenimi zadevami, zaključilo 29 upravnih enot (UE IZOLA, ORMOŽ, ŠENTJUR PRI CELJU, METLIKA, KRŠKO, LOGATEC, SEVNICA, ZAGORJE OB SAVI, LITIJA, RAVNE NA KOROŠKEM, ČRNOMELJ, VRHNIKA, TRBOVLJE, TREBNJE, SLOVENJ GRADEC, LAŠKO, POSTOJNA, DRAVOGRAD, ILIRSKA BISTRICA, LENART, SLOVENSKE KONJICE, LJUTOMER, MURSKA SOBOTA, BREŽICE, IDRIJA, PESNICA, VELENJE, SLOVENSKA BISTRICA in NOVA GORICA), kot zadnja UE NOVA GORICA. Na prvi stopnji odločanja ima vse zadeve zaključenih 5 upravnih enot, in sicer UE Domžale, Ribnica, Ruše, Šmarje pri Jelšah in Tolmin, ki pa imajo nekaj zadev še v pritožbi. Na Ministrstvu za kulturo se je število nerešenih zadev povišalo za 4 (na 24), število pravnomočno zaključenih postopkov pa je v tem četrtletju ostalo nespremenjeno (1009). Ministrstvo za okolje in prostor, ki je po ponovni reorganizaciji ministrstev v drugi polovici leta 2014, ponovno pristojno za vodenje postopkov v zvezi z vračanjem premoženja, zavarovanega po predpisih o ohranjanju narave, ima v delu še 2 zadevi (od 121). Ministrstvo za finance ima pravnomočno zaključenih vseh 88 zadev. Pri vseh upravnih organih na prvi stopnji odločanja (upravne enote, MK, MKGP, MOP in MF) je bilo skupno vloženih 39.714 denacionalizacijskih zahtevkov, od tega je pravnomočno zaključenih 39.583 zadev, kar predstavlja 99,67 % realizacijo glede na vse vložene zadeve. NEREŠENIH je ostalo še 131 zadev, od tega je na prvi stopnji 104 nerešenih zadev, v pritožbi na drugi stopnji ter na upravnem in vrhovnem sodišču pa je skupaj še 27 zadev. Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, so v obdobju treh mesecev skupaj rešila 8 denacionalizacijskih zadev. Na drugi stopnji je skupaj nerešenih še 8 denacionalizacijskih zadev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

xls
MIN,1.in 2. stopnja - PLAN in realizacija na dan 31.3.2020, T-4
doc
obrazložitev tabel 31. 3. 2020
xls
STANJE ZADEV NA DAN 31.3.2020, 1. in 2. stopnja
xls
UE - PLAN in realizacija na dan 31.3.2020 in pravnomočno zaključene zadeve, T-1
xls
UE SKUPAJ, stanje 31.3.2020. T-6
xls
UE -ZBIRNI PODATKI O realizaciji na dan 31. 3. 2020 in pravnomočno zaključene zadeve, T-3

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 14. 05. 2020
Posodobljeno na OPSI 14. 05. 2020
Ključne besede denacionalizacija, denacionalizacija zadev
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja četrtletno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami 67. spremljanje procesa zaključka denacionalizacije - stanje na dan 30. 6. 2019, 68. spremljanje procesa zaključka denacionalizacije - stanje na dan 30. 9. 2019, 69. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije - stanje 31. 12. 2019,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.