77. spremljanje reševanja denacionalizacijskih postopkov pred upravnimi organi - stanje na dan 31. 12. 2021

Glede na prejšnje poročanje (stanje na dan 30. 9. 2021) se je število pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah zvišalo za 4, iz 38.386 na 38.390. Skupno število nerešenih zadev pri upravnih enotah pa se je v tem trimesečnem obdobju znižalo iz 54 na 48. Do 77. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije je postopke v celoti, z vsemi pravnomočno zaključenimi zadevami, zaključilo 29 upravnih enot. Na prvi stopnji odločanja ima vse zadeve zaključene 5 upravnih enot, in sicer UE Ajdovščina, Ribnica, Ruše, Šmarje pri Jelšah in Tolmin, ki pa imajo nekaj zadev še v pritožbi. Ministrstvo za kulturo, ki odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji stvari, ki so zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, ima še 15 nerešenih zadev na prvi stopnji in 10 zadev v pritožbi, Ministrstvo za okolje in prostor, ki odloča na prvi stopnji o vračilu premoženja, zavarovanega po predpisih o ohranjanju narave, pa ima na prvi stopnji še 1 nerešeno zadevo in 4 zadeve v pritožbi. Pri vseh upravnih organih na prvi stopnji odločanja (upravne enote, MK, MKGP, MOP in MF) je bilo skupno vloženih 39.714 denacionalizacijskih zahtevkov, od tega so pravnomočno zaključene 39.603 zadeve, kar predstavlja 99,72 % realizacijo glede na vse vložene zadeve. Nerešenih je ostalo še 111 zadev, od tega je na prvi stopnji 64 nerešenih zadev, v pritožbi na drugi stopnji ter na upravnem in vrhovnem sodišču pa je skupaj še 47 zadev. Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, so v obdobju treh mesecev skupaj rešila 6 denacionalizacijskih zadev. Na drugi stopnji je skupaj nerešenih še 13 denacionalizacijskih zadev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

xls
UE - PLAN in realizacija na dan 31.12.2021 in pravnomočno zaključene zadeve, T-1 (1)
doc
obrazložitev tabel 31. 12. 2021
xls
MIN,1.in 2. stopnja - PLAN in realizacija na dan 31.12.2021, T-4 (1)
xls
STANJE ZADEV NA DAN 31.12.2021, 1. in 2. stopnja (1)
xls
UE SKUPAJ, stanje 31.12.2021. T-6 (1)
xls
UE -ZBIRNI PODATKI O realizaciji na dan 31.12.2021 in pravnomočno zaključene zadeve, T-3 (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 17. 01. 2022
Posodobljeno na OPSI 18. 01. 2022
Ključne besede denacionalizacija, denacionalizacija zadev, reševanje denacionalizacije
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami 76. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - upravni organi - stanje na dan 30. 9. 2021,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.