79. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije pred upravnimi organi - stanje na dan 30. 6. 2022

Do 79. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije je postopke v celoti, z vsemi pravnomočno zaključenimi zadevami, zaključilo 31 upravnih enot (od 58), nazadnje UE TOLMIN in UE RIBNICA. Na prvi stopnji odločanja imata vse zadeve zaključeni še dve upravni enoti, in sicer Ruše in Šmarje pri Jelšah, ki pa imata nekaj zadev še v pritožbi. Ministrstvo za kulturo, ki odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji stvari, ki so zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, ima še 12 nerešenih zadev na prvi stopnji in 11 zadev v pritožbi, Ministrstvo za okolje in prostor, ki odloča na prvi stopnji o vračilu premoženja, zavarovanega po predpisih o ohranjanju narave, pa ima na prvi stopnji še 2 nerešeni zadevi in 3 zadeve v pritožbi. Pri vseh upravnih organih na prvi stopnji odločanja (upravne enote, MK, MKGP, MOP in MF) je bilo skupno vloženih 39.714 denacionalizacijskih zahtevkov, od tega je pravnomočno zaključenih 39.614 zadev, kar predstavlja 99,75 % realizacijo glede na vse vložene zadeve. Nerešenih je ostalo še 100 zadev, od tega je na prvi stopnji 59 nerešenih zadev, v pritožbi na drugi stopnji ter na upravnem in vrhovnem sodišču pa je skupaj še 41 zadev. Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, so v obdobju treh mesecev skupaj rešila 20 denacionalizacijskih zadev. Na drugi stopnji je skupaj nerešenih še 7 denacionalizacijskih zadev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

xls
UE - PLAN in realizacija na dan 30.6.2022 in pravnomočno zaključene zadeve, T-1 (1)
xls
MIN,1.in 2. stopnja - PLAN in realizacija na dan 30.6.2022, T-4 (1)
doc
obrazložitev tabel 30. 6. 2022
xls
STANJE ZADEV NA DAN 30.6.2022, 1. in 2. stopnja (1)
xls
UE SKUPAJ, stanje 30.6.2022. T-6 (1)
xls
UE -ZBIRNI PODATKI O realizaciji na dan 30.6.2022 in pravnomočno zaključene zadeve T-3 (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 25. 07. 2022
Posodobljeno na OPSI 03. 08. 2022
Ključne besede denacionalizacija, denacionalizacija zadev, reševanje denacionalizacije
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami 78. spremljanje reševanja denacionalizacijskih postopkov pred upravnimi organi - stanje na dan 31. 3. 2022,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.