81. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije pri upravnih organih - stanje na dan 31. 12. 2022

Glede na prejšnje poročanje (stanje na dan 30. 9. 2022) se je število pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah zvišalo za 1, iz 38.400 na 38.401. Skupno število nerešenih zadev pri upravnih enotah pa se je v tem trimesečnem obdobju povečalo za 2 (iz 43 na 45). Do 81. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije je postopke v celoti, z vsemi pravnomočno zaključenimi zadevami, zaključilo 32 upravnih enot, nazadnje UE GROSUPLJE. Na prvi stopnji odločanja imajo vse postopke zaključene tri upravne enote, in sicer UE Domžale, Ruše in Šmarje pri Jelšah, ki pa imajo nekaj zadev še v pritožbi. Ministrstvo za kulturo, ki odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji stvari, ki so zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, ima še 10 nerešenih zadev na prvi stopnji in 14 zadev v pritožbi, Ministrstvo za okolje in prostor, ki odloča na prvi stopnji o vračilu premoženja, zavarovanega po predpisih o ohranjanju narave, pa ima na prvi stopnji še 2 nerešeni zadevi in 3 zadeve v pritožbi. Pri vseh upravnih organih na prvi stopnji odločanja (upravne enote, MK, MKGP, MOP in MF) je bilo skupno vloženih 39.715 denacionalizacijskih zahtevkov, od tega je pravnomočno zaključenih 39.615 zadev, kar predstavlja 99,75 % realizacijo glede na vse vložene zadeve. Nerešenih je ostalo še 100 zadev, od tega je na prvi stopnji 57 nerešenih zadev, v pritožbi na drugi stopnji ter na upravnem in vrhovnem sodišču pa je skupaj še 43 zadev. Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, so v obdobju treh mesecev skupaj rešila 6 denacionalizacijskih zadev. Na drugi stopnji je skupaj nerešenih še 10 denacionalizacijskih zadev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

xls
MIN1.in 2. stopnja - PLAN in realizacija na dan 31.12.2022 T-4 (1)
doc
obrazložitev tabel 31. 12. 2022
xls
STANJE ZADEV NA DAN 31.12.2022 1. in 2. stopnja (1)
xls
UE - PLAN in realizacija na dan 31.12.2022 in pravnomočno zaključene zadeve T-1 (1)
xls
UE SKUPAJ stanje 31.12.2022. T-6 (1)
xls
UE -ZBIRNI PODATKI O realizaciji na dan 31.12.2022 in pravnomočno zaključene zadeve T-3 (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 01. 2023
Posodobljeno na OPSI 23. 01. 2023
Ključne besede denacionalizacija, denacionalizacija zadev, reševanje denacionalizacije
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami 80. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - stanje na dan 30. 9. 2022,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.