Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011

Program usposabljanja mladih raziskovalcev (v nadaljevanju program MR) se v Sloveniji v različnih oblikah izvaja že od leta 1985. Gre za izobraževanje perspektivnih študentov, ki so prepoznani kot nosilci razvoja znanosti in za katere država zato namenja obsežna finančna sredstva. Izhodišče raziskave je bilo preučiti, kako program MR uresničuje svoj cilj vzpostavljanja družbe znanja. Namen je bil preveriti, kako se znanje implementira v praksi ter če se sredstva, ki jih država vlaga v program, na dolgi rok povrnejo družbi. Za analizo programa so bile izvedene tri fokusne skupine in anketa. Dodatna cilja raziskave sta bila izpostaviti primere dobre prakse in področja, kjer bi bilo mogoče program dodatno izboljšati. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

pdf
APMR11 - Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev [Podatkovna datoteka]
txt
APMR11 - Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev [Podatkovna datoteka]

Dodatne povezave (11)

pdf
APMR11 - Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev. Fokusne skupine [Transkripti]
pdf
APMR11 - Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev - anketa [Vprašalnik]
pdf
APMR11 - Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev - fokusna skupina [Vprašalnik]
pdf
APMR11 - Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev. Spremni dopisi [Ostalo gradivo]
html
Key determinants in the relationship between young researchers and their mentors, 2016
html
Slovenian young researchers' motivation for knowledge transfer, 2014
html
Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev: raziskovalno poročilo, 2013
html
Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev, 2013
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede doktorski študij, motivacija za prenos znanja, motivacija za raziskovanje, odnos mentor-doktorand, prenos znanja v prakso, program mladi raziskovalci, sodelovanje s končnimi uporabniki
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Arhiv družboslovnih podatkov Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema apmr11
Geografsko območje Slovenija

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.