Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji

Namen raziskave o razlikah v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji je bil preveriti, kaj je z znanstveno kulturo v slovenskih akademskih okoljih in kje so ovire za uveljavljanje žensk v znanstvenoraziskovalnem delu. Raziskava največ pozornosti posveča delovnim pogojem za znanstveno delo, vodenju in upravljanju znanstvene kariere ter oviram in diskriminacijskim mehanizmom pri razvijanju karier v znanosti. V raziskavo so bili vključeni doktorji in doktorice znanosti v Sloveniji iz evidence raziskovalcev pri ARRS. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

txt
DPZ11 - Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji, S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti [datoteka podatkov]

Dodatne povezave (15)

pdf
DPZ11 - Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji [Vprašalnik]
pdf
Sumarno poročilo po spolu, Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji
html
Spolne razlike v delovnih in kariernih pogojih znanstvenega dela v Sloveniji
html
Ženske v znanosti, ženske za znanost : znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb
html
Prikrita diskriminacija žensk v znanosti
html
Kvalitativni in kvantitativni kazalci spolnih in drugih razmerij neenakosti v znanosti
html
Kritika neoliberalne znanstvene odličnosti
html
Izmerjene ovire na karierni poti raziskovalk v naravoslovju in tehniki
html
Znanost je ženskega spola, fizika tudi
html
Prikrite oblike diskriminacij žensk v znanosti
html
Položaj žensk v neoloberalni [i. e. neoliberalni] ureditvi znanosti
html
Gendering Science: Slovenian Surveys and Studies in the EU Paradigms (Sozialwissenschaften beobachten, vol. 5)
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede DELODAJALEC, DELOVNO MESTO, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, SPOLNA DISKRIMINACIJA, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNANOST, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, delovni pogoji v znanosti, diskriminacija, možnosti napredovanja, odnosi na delovnem mestu, ovire na delovnem mestu, podoktorsko usposabljanje, pogoji na delovnem mestu , spolna diskriminacija, znanstveno raziskovalno delo
Področje Sociala in zaposlovanje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Anonimizirana podatkovna datoteka je dostopna za znanstveno rabo izključno raziskovalcem, ki predhodno pridobijo dovoljenje za uporabo od članov raziskovalne skupine. Dostop do datoteke je mogoč le v varni sobi v prostorih Arhiva družboslovnih podatkov. Prošnjo za dostop posredujte na Arhiv družboslovnih podatkov (arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si). Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Arhiv družboslovnih podatkov Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema dpz11
Geografsko območje ozemlje Republike Slovenije

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.