Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013

Raziskava o didaktičnem usposabljanju visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev proučuje situacijo v Sloveniji z vidika razvoja človeških virov v visokem šolstvu. Z raziskavo se je poskušalo ugotoviti, v kakšnem obsegu in na kakšen način so bili visokošolski učitelji in sodelavci vključeni v didaktično usposabljanje ter kakšna so njihova stališča in izkušnje, tako glede usposabljanja, kot tudi glede preverjanja pedagoške usposobljenosti v postopkih izvolitve v nazive. Pridobljeni anketni podatki so dragocen vir informacij za proučevanje različnih vidikov kakovosti pedagoškega delovanja v visokem šolstvu v Sloveniji. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

txt
DUVUS13 - Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013 [datoteka podatkov]

Dodatne povezave (6)

pdf
DUVUS13 - Didaktično usposabljanje - ANKETA [Vprašalnik]
html
Teaching and the Pedagogical Training of University Teaching Staff – Practice and Opinions under Slovenian Higher Education Legislation
html
MAGISTRSKO DELO Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev z vidika razvoja človeških virov v visokem šolstvu
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede IZOBRAZBA, KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA, PEDAGOŠKA USPOSOBLJENOST, PEDAGOŠKI CILJ, demografija učiteljev, didaktično usposabljanje, dojemanje pomena pedagoškega dela, ocena kakovosti lastnega pedagoškega dela, odnos do didaktičnega usposabljanja, pedagoško usposabljanje, preizkusno predavanje
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Arhiv družboslovnih podatkov Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema duvus13
Geografsko območje ozemlje Republike Slovenije
Časovno obdobje 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.