Evrobarometer 63.5

V tem krogu Evrobarometra so bili anketirani poljski respondenti, ki so odgovarjali na vprašanja o zaupanju in težavah nakupovanja, pravicah potrošnikov, zaščiti potrošnikov, potrošniških organizacijah na Poljskem. Demografski in drugi pomembni podatki vključujejo starost, spol, zakonski stan, državljanstvo, levo-desno politično samoopredelitev, starost ob zaključku izobraževanja, poklic, sestavo gospodinjstva, nacionalni izvor, vrsto in velikost naselja ter regijo stalnega prebivališča anketiranca. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

sav
EB635 - Evrobarometer 63.5 junij - julij 2005 [datoteka podatkov]

Dodatne povezave (6)

pdf
EB635 - Eurobarometer 63.5 Questionnaire Poland [Vprašalnik]
pdf
EB635 - Eurobarometer 63.5 June-July 2005 Basic Bilingual Questionnaire Tns Opinion & Social [Vprašalnik]
htm
EB635 - Evrobarometer 63.5 junij - julij 2005 [ostalo gradivo]
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede DRUŽBENE VREDNOTE, EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV, POTROŠNIŠKA DRUŽBA, POTROŠNIŠKI SPOR, VARSTVO POTROŠNIKOV, goljufanje potrošnikov, informacije in nasveti o potrošniških pravicah, institucije in organizacije za varstvo potrošniških pravic, kampanjska sporočila, podpiranje neodvisnega združenja potrošnikov, pravice potrošnikov, spremljanje množičnih medijev, zaupanje v pridobitev pravilnih informacij
Področje Prebivalstvo in družba
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412. Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema eb635
Geografsko območje Ozemlje države

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.