Evrobarometer 66.3

V tem krogu Evrobarometra, se je raziskava oddaljila od standardnih meril Evrobarometra in anketirance spraševala o področjih s poudarkom na (1) družbeni realnosti, (2) e –komunikacijah, (3) skupni kmetijski politiki, (4) diskriminaciji in medijih in (5) medicinskih raziskavah. V prvem delu se je raziskava osredotočila na zajemanje širokega spektra vprašanj družbene realnosti, kjer anketiranci ocenjujejo svoje življenje s področja zadovoljstvo pri delu, delovnega okolja, zaupanja v njihove delovne sposobnosti, sposobnost obdržati ali najti zaposlitev ter pričakovanja kaj se bo zgodilo z njihovo zaposlitvijo v bližnji prihodnosti, na primer napredovanje, izguba zaposlitve, premestitev in upokojitev. Nato so anketiranci podali mnenja o učinkovitosti socialnega varstva, katera socialne zadeve se jim zdijo najpomembnejše, ali so imeli ali želeli otroke, kako prisotnost manjšinskih skupin vpliva na njihovo državo v kulturnem in gospodarskem smislu ter kaj je potrebno za uspeh v življenju. Naslednji velik poudarek je bil na podajanju informacije o dostopnosti ali nedostopnosti do komunikacijskih sistemov: televizije, stacionarnega telefona, mobilnega telefona in interneta v gospodinjstvu anketirancev. Anketiranci so morali podati razloge zakaj imajo v lasti oziroma nimajo v lasti določenih sistemov, vključno s telekomunikacijskimi paketi ter pojasniti kako dostopni so ti sistemi njihovemu gospodinjstvu. Anketiranci so tudi ocenili učinkovitost vsakega sistema, delili svoja pričakovanja kot potrošniki in ocenili učinkovitost ponudnikov storitev ter razpoložljivost funkcij (kot so varstvo osebnih podatkov, stroški, tarife in prilagodljivost pri upoštevanju sprememb). Anketiranci so iz seznama storitev izvajalcev, vključenih v raziskavo, izbrali določenega ponudnika, za vsak posamezen komunikacijski sistem, ki ga uporabljajo. Anketiranci so odgovorili še na dodatna vprašanja o virusih in/ali vsiljeni pošti ter kako se soočajo s tem, kot tudi o poznavanju telefonske številke službe za nujne primere. Naslednja tema je zajemala le eno vprašanje in sicer se je anketirancem pokazalo evropsko oznako nato pa se jih je vprašalo kaj ta oznaka simbolizira. Naslednje področje v raziskavi je anketirance spraševalo po njihovem znanju in njihovih interesih o učenju Skupne kmetijske politike (SKP). Anketiranci so podali mnenja o pomembnosti kmetijstva in razvoju podeželja v svoji državi, kaj bi morale biti glavne prioritete Evropske Unije glede SKP ter učinkovitost njene vloge v politiki razvoja. Anketirance se je še vprašalo ali je bilo znižanje subvencij Evropske Unije za kmete upravičeno, če kmetje niso izpolnili svojih odgovornosti in upoštevali pravil politike in ali je sedanja višina proračuna za kmetijstvo ustrezna. Naslednja glavna tema se osredotoča na mnenja ljudi o diskriminaciji in medijih. Anketirance se je prosilo, da ocenijo pomembnost vloge medijev pri boju proti diskriminaciji ter pomembnost določenih vzvodov, ki jih za dosego tega mediji lahko uporabijo. V raziskavi se anketirance še sprašujejo tem, kako se počutijo ob razpravljanju o ljudeh različnih etničnih skupin ali verskih pripadnosti na televiziji ali v medijih. Prav tako so anketiranci podali mnenja o medijskem oblikovanju prispevkov etničnih napetosti med različnimi skupnostmi. Pri zadnji temi v raziskavi so anketiranci govorili o svojem poznavanju in zanimanju za znanstvene raziskave, njihov dostop do informacij o znanosti in/ali interesnih tem (na primer razstave, predavanja, profesorji, zdravniki, družina, revije) ter ali so bili seznanjeni s projekti, ki jih financira Evropska Unija. Demografski in drugi pomembni podatki vključujejo še starost, spol, nacionalnost, rojstno poreklo (osebno in starševsko), zakonski stan, levo-desno politično samoopredelitev, poklic, starost ob zaključku izobraževanja, sestavo gospodinjstva, lastništvo stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin. Podatki vključujejo še vrsto in velikost naselja, regijo stalnega prebivališča in jezik anketiranja. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

sav
EB663 - Evrobarometer 66.3 november - december 2006 [datoteka podatkov]

Dodatne povezave (6)

pdf
EB663 - Eurobarometer 66.3 November-December 2006 Basic Bilingual Questionnaire [Vprašalnik]
pdf
EB663 - Eurobarometer 66.3 Country Specific Questionnaire Slovenia [Vprašalnik]
htm
EB663 - Evrobarometer 66.3 november- december 2006 [ostalo gradivo]
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede DISKRIMINACIJA, DRUŽBENE VREDNOTE, EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, KMETIJSKA POLITIKA, KOMUNIKACIJE, MEDICINSKE VEDE, MNOŽIČNI MEDIJI, delo in zaposlitev, dostop do televizije, dostopnost IKT v gospodinjstvu, družina in otroci, etnična pripadnost, etnične manjšine, financiranje kmetijstva in razvoja podeželja, financiranje pokojninskega sistema, financiranje raziskav s strani EU, internetni dostop, iskanje zaposlitve, izpostavljenost nevarnosti revščine, kakovost življenja, koristi mobilnega telefona, kronične bolezni, napredek v karieri, napredovanje v življenju, nevarnost izgube zaposlitve, občutek osebne sreče, občutek varnosti, odgovornost kmetov, odnos do preteklosti, paket komunikacijskih storitev, plačano delo, plačevanje televizijskih storitev, podpora osebe, pogled na prihodnost, pokojnina, pomembnost evropskega kmetijstva in podeželja, pomembnost vrednot za posameznika, ponudniki interneta, ponudniki mobilne telefonije, poznavanje Skupne kmetijske politike, poznavanje evropske oznake, poznavanje telefonske številke službe za nujne primere, prejemanje neželene elektronske pošte, virusov, vohunskih okužb, pripadnost skupini, prostovoljno delo, protivirusna programska oprema, sistem socialnega varstva, smrtno nevarne bolezni, spremljanje množičnih medijev, storitve stacionarne telefonije, subvencioniranje kmetov, uporaba javnih telefonskih govorilnic, uporaba mobilnega telefona, uporaba stacionarnega telefona, upravljalci stacionarne telefonije, verska pripadnost, vloga medijev v boju proti diskriminaciji, vsakdanje življenje, zadolžitve v gospodinjstvu, zadovoljstvo z zaposlitvijo, zanimanje za znanost in tehnologijo, zaskrbljenost za naslednjo generacijo, zaupanje v institucije, zaupanje virom o kmetijstvu in kmetijski politiki, življenje otrok v prihodnosti
Področje Gospodarstvo
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528. Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4528. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema eb663
Geografsko območje Ozemlje držav.

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.