Evrobarometer 71.1

Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so s svojim življenjem, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, o njihovem pogledu na trenutno gospodarsko in zaposlitveno situacijo v lastnem gospodinjstvu, v državi, Evropski uniji in po svetu. Dodatna vprašanja so zadevala njihova pričakovanja v naslednjih 12 mesecih, vprašani pa so bili še, s katerimi težavami so se soočali zasebno in na ravni države. Dodatna vprašanja so se osredotočila na anketirančevo mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, če menijo, da je njihova država kaj pridobila s članstvom v EU ter splošna vprašanja o usmerjenosti njihove države, EU in Združenih držav Amerike, ter o njihovem zaupanju v določene institucije. Anketirani so bili vprašani še o osebni finančni situaciji, pogledih na življenje otrok danes, na družbeno izključenost in brezdomstvo ter o zaupanju v informativne medije. Vprašanja so se navezovala še na zadnje parlamentarne volitve v anketirančevi državi in na to, katero politično stranko podpirajo. Drug pomemben sklop se je osredotočal na Evropski parlament in volitve. Respondenti so bili vprašani o tem, kako dobro poznajo Evropski parlament, kakšen je njihov vtis o njem in kakšno mnenje imajo o njegovi vlogi, politikah in vrednotah. Anketiranci so prepoznali datum naslednjih evropskih volitev, izrazili kriterije pri izbiranju političnega kandidata, razloge za neudeležbo na volitvah ter pomembne teme, na katere bi se morala osredotočiti kampanja pri naslednjih volitvah. Tretji pomemben del se je osredotočal na ekonomsko krizo. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja o posledicah ekonomske krize, izrazili mnenje o tem, katera vlada ali druga entiteta je po njihovem mnenju najbolj sposobna pri spopadanju s krizo, kakšna je vloga EU in držav članic v krizi in če je sprejetje evra pozitivno ali negativno vplivalo na ekonomijo v njihovi državi. Vprašani so bili še za mnenje o politikah, katerih cilj je bil ublažiti krizo. Četrto poglavje se je nanašalo na podnebne spremembe. Respondenti so izrazili svoje poglede na to, koliko so klimatske spremembe pomembne glede na druge svetovne probleme, izrazili mnenje o resnosti klimatskih sprememb ter o tem, kako močno informirani se čutijo v zvezi s to temo. Dodatna vprašanja so poizvedovala o njihovem poznavanju klimatskih sprememb in ukrepih v boju proti spremembam. Zadnji velik poudarek je bil na kemičnih proizvodih. Anketiranci so identificirali potrošniški proizvod, ki vsebuje kemikalije, ki škodujejo uporabniku, mejo tveganja pri uporabi določenih produktov ter navesti komu zaupajo pri zaščiti proti zdravstvenim in okoljskim nevarnostim. Dodatna vprašanja so se navezovala na poznavanje izpostavljenosti kemičnim snovem, katere informacijske vire anketiranci preferirajo glede varne uporabe produktov, o označevanju kemičnih snovi v produktih ter mnenje o tem, če bi moral proizvajalec biti pravno odgovoren za škodo, ki so jo povzročili njegovi izdelki. Vprašani so bili še glede branja navodil o uporabi produktov, če si barvajo lase ali uporabljajo kremo za zaščito pred UV žarki ter o potencialnih zdravstvenih tveganjih zaradi uporabe teh izdelkov. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), zakonskem stanu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih večjih dobrin, o tipu in velikosti kraja bivanja ter o jeziku anketiranca. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

txt
EB711 - Evrobarometer 71.1 januar - februar 2009 [datoteka podatkov]

Dodatne povezave (7)

pdf
EB711 - Eurobarometer 71.1 January-February 2009 Basic Bilingual Qestionnaire [Vprašalnik]
pdf
EB711 - Eurobarometer 71.1 Country Specific Questionnaire Slovenia [Vprašalnik]
pdf
Eurobarometer 71.1 - Variable Report
ostalo
GESIS Data Catalogue 2.1
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede EVROPSKA UNIJA, EVROPSKI PARLAMENT, Evropski parlament, GOSPODARSKA RECESIJA, JAVNO MNENJE, PODNEBNA SPREMEMBA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, družbena izključenost, evropske volitve, finančna situacija v gospodinjstvu, gospodarska kriza, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, izbor stranke za volitve v parlament, klimatske spremembe, parlamentarno odločanje, udeležba na volitvah, zadovoljstvo s samim seboj, zadovoljstvo s stanjem v Sloveniji, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, zaupanje informacijam na televizijskih programih
Področje Gospodarstvo
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema eb711
Geografsko območje Ozemlje držav.

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.