Evrobarometer 72.4

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot so: kako zadovoljni so anketiranci s svojim življenjem, njihova pričakovanja za naslednjih 12 mesecev in kako gledajo na potrebo po družbenih spremembah. Dodatna vprašanja se osredotočajo na njihovo poznavanje in mnenje o Evropski uniji (EU), ali ima njihova država korist od članstva v EU ter njihov interes za zadeve EU. Vprašani so o dveh najpomembnejših problemih, s katerimi se sooča njihova država. Kasneje respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj 5-ih glavnih tem: globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU, odločanje ter globalni izzivi. Pri sklopu vprašanj o globalizaciji respondenti odgovarjajo o tem, katere značilnosti najbolje opredeljujejo njihovo državo in EU, ocenjujejo uspešnost evropskega gospodarstva v primerjavi z drugimi večjimi svetovnimi gospodarstvi ter podajo svoje mnenje o globalizaciji. Pri naslednjem sklopu odgovarjajo o tem, ali je vrhunec krize mimo, ali pa se bo še okrepila, o njihovi finančni situaciji in kateri ukrepi bi pomagali pri reševanju krize ter reformi finančnega sistema. Nato anketiranci vrednotijo nekatere trditve na temo politike in gospodarstva , odgovarjajo katere vrednote so najpomembnejše za njih ter katere najbolje ocenjujejo EU, primerjajo svojo kupno moč danes in pred petimi leti. V sklopu vprašanj o politikah EU in odločanju respondenti odgovarjajo o vplivu vlade na njihove življenjske okoliščine, prioritetah Evropske komisije ter primerjajo EU z Združenimi državami Amerike. Pri zadnjem sklopu vprašanj se respondenti opredelijo do nekaterih globalnih groženj in izzivov, na katere naj bi se osredotočila EU ali kjer bi morali imeti večjo vlogo Združeni narodi (ZN) oz. bi okrepljeno sodelovanje med EU in ZN prineslo največje koristi. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter regiji bivanja. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

sav
ZA4994: Eurobarometer 72.4 (Oct-Nov 2009) [Podatkovna datoteka]

Dodatne povezave (7)

pdf
Eurobarometer 72.4 October-November 2009 Basic Bilingual Questionnaire [Vprašalnik]
pdf
ZA4994 Eurobarometer 72.4 Country Specific Questionnaire Slovenia [Vprašalnik]
pdf
Eurobarometer 72.4 - Variable Report
ostalo
Eurobarometer - Home Page
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede EVROPSKA UNIJA, Evropska Unija, GLOBALIZACIJA , MEDNARODNI ODNOSI, ZADOVOLJSTVO, ZDRUŽENI NARODI, Združeni narodi, družbene spremembe, družbene vrednote, globalizacija, gospodarska kriza, gospodarska uspešnost, kupna moč, mednarodne grožnje, odločanje, prednosti članstva v EU, vloga Evropske Unije, zadovoljstvo z življenjem, članstvo v EU
Področje Gospodarstvo
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11141. GESIS Datenarchiv Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11141. Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11141. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema eb724
Geografsko območje Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.
Časovno obdobje 23. 10. 2009 - 18. 11. 2009

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.