Evrobarometer 73.2

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje. Pri prvem sklopu vprašanj so respondenti odgovarjali o svoji ravni ozaveščenosti organizacij, ki financirajo in zagotavljajo humanitarno pomoč, o tem kako dobro poznajo dejavnosti humanitarne pomoči ter o pomenu financiranja teh dejavnosti zunaj Evropske unije. Nato so bili anketiranci vprašani o ozaveščenosti in bližini nasilja v družini, o njihovem zaznavanju nasilja v družini, vključno z nekaterimi potencialnimi razlogi za njegovo razširjenost ter ali so mnenja, da bi bilo potrebno sprejeti zakonodajne ukrepe o nasilju v družini. Zadnji sklop vprašanj pa sprašuje anketirance o ravni duševnega zdravja v zadnjih štirih tednih, vključujoč njihova pozitivna in negativna občutja, odsotnost dela, fizično zdravje, čustvene težave, raven udobja pri delu, uporabo antidepresivov ter dojemanje drugih, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenem položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, ter regiji bivanja. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

sav
ZA5232: Eurobarometer 73.2 (Feb-Mar 2010) [Podatkovna datoteka]

Dodatne povezave (7)

pdf
Eurobarometer 73.2 February-March 2010 Basic Bilingual Questionnaire [Vprašalnik]
pdf
ZA5232 Eurobarometer 73.2 Country Specific Questionnaire Slovenia [Vprašalnik]
pdf
Eurobarometer 73.2 - Variable Report
ostalo
Eurobarometer - Home Page
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede DELO IN ZAPOSLOVANJE, DUŠEVNO ZDRAVJE, HUMANITARNA POMOČ ŽRTVAM OBOROŽENEGA SPOPADA, NASILJE V DRUŽINI, ZDRAVJE, bolniška odsotnost, dejavniki nasilja v družini, delo in zdravje, duševno zdravje, humanitarna pomoč, izkušnje z nasiljem v družini, nasilje nad partnerjem, nasilje nad ženskami, ozaveščanje o nasilju v družini, preventivni ukrepi na področju nasilja v družini
Področje Prebivalstvo in družba
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11429. GESIS Datenarchiv Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11429. Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11429. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema eb732
Geografsko območje Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.
Časovno obdobje 26. 2. 2010 - 17. 3. 2010

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.