Evrobarometer 73.3

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj dveh glavnih tem: nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje. Prvi prvem sklopu respondenti odgovarjajo o tem, kako se identificirajo z njihovo trenutno državo bivanja in državo rojstva, kaj za njih pomeni biti Evropejec ter kako pomembna je za njih ta identiteta. Odgovarjajo na vprašanja o svojih povezavah z drugimi državami, vključujoč njihove družinske člane in prijatelje v tujini ter življenje, počitnice in delo v tujini. Vprašani so po maternem jeziku in znanju drugih jezikov, ali bi se preselili v tujino v naslednjih desetih letih, ali čutijo pripadnost do druge države in zakaj, ter če se identificirajo s katero večinsko ali manjšinsko družbeno skupino. Drugi sklop vprašanj sprašuje anketirance o ozaveščenosti glede elektromagnetnih polj in njihovem vplivu na zdravje, zaskrbljenosti glede teh polj, o tem ali jih javne organizacije učinkovito ščitijo pred elektromagnetnimi polji ter kako bi lahko EU posredovala za zmanjšanje zdravstvenih tveganj. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter regiji bivanja. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

sav
ZA5233: Eurobarometer 73.3 (Mar-Apr 2010) [Podatkovna datoteka]

Dodatne povezave (7)

pdf
ZA5233 Eurobarometer 73.3 Country Specific Questionnaire Slovenia [Vprašalnik]
pdf
Eurobarometer 73.3 March-April 2010 Basic Bilingual Questionnaire [Vprašalnik]
pdf
Eurobarometer 73.3 - Variable Report
ostalo
Eurobarometer - Home Page
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede DRUŽINA, IDENTITETA, MATERNI JEZIK, ZDRAVJE, delo v tujini, družbene skupine, država rojstva, elektromagnetna polja, evropska identiteta, manjšine, nacionalna identiteta, tujina, vpliv elektromagnetnih polj na zdravje, zdravje
Področje Prebivalstvo in družba
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11430. GESIS Datenarchiv Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11430. Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11430. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema eb733
Geografsko območje Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.
Časovno obdobje 26. 2. 2010 - 1. 4. 2010

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.