Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018

V letu 2019, ko so potekale volitve v Evropski parlament ter obeležujemo 15. obletnico članstva Slovenije v Evropski uniji, se Evropska unija (EU) v znanstvenih in strokovnih razpravah (npr. Kratochvíl in Sychra, 2019; Papadopoulos in Piattoni, 2019) bolj kot kdajkoli prej sooča s kritikami glede demokratičnega primanjkljaja ter oddaljenosti od evropskih državljanov. Z vidika demokratičnosti EU so zaskrbljujoči tudi podatki o volilni udeležbi saj od leta 1979, ko so bile organizirane prve neposredne volitve v Evropski parlament, le-ta vztrajno pada. Številne študije (npr. Hayo, 1999; Thorpe, 2008; Kerr idr. 2010) so pokazale povezanost visoke ravni državljanske vednosti o EU s pozitivnim odnosom do EU ter družbeno in (nameravano) politično participacijo. Ker šola predstavlja pomembno, čeprav ne edino, okolje pridobivanja državljanske vednosti o EU, navedena dejstva sprožajo številna raziskovalna vprašanja o učenju in poučevanju evropskih vsebin v šolah. Cilj raziskave je poglobljeno analizirati poglede učiteljev in učiteljic na različne vidike učenja in poučevanja evropskih vsebin v slovenskih šolah (npr. cilji, dostopnost in kakovost gradiv in profesionalnih usposabljanj, poglobljenost obravnave v kurikulumih in obšolskih dejavnostih) ter izzive s katerimi se pri tem soočajo. S pomočjo raziskave vključevanja evropskih vsebin v slovenskih šolah smo po bliže spoznali, na kakšen način in katere evropske vsebine se poučujejo v slovenskih šolah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

txt
Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018 [Podatkovna datoteka]
pdf
Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018. Celotni odgovori nekaterih spremenljivk [Podatkovna datoteka]

Dodatne povezave (9)

pdf
EUSOLA18 - Vprašalnik: UČENJE EVROPSKIH VSEBIN V SLOVENSKIH ŠOLAH [Vprašalnik]
pdf
EUSOLA18 - Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018. Viri vprašanj [Ostalo gradivo]
pdf
EUSOLA18 - Izvedba raziskave: UČENJE EVROPSKIH VSEBIN V SLOVENSKIH ŠOLAH [Ostalo gradivo]
html
Poučevanje evropskih vsebin v slovenskih šolah
html
Factors determining inclusion of EU contents in primary and secondary schools curricula in Slovenia. Prispevek na konferenci (25th World Congress of Political Science, 2018)
html
Pristopi in izzivi vzgoje mladih evropskih državljanov: pogledi učiteljev. Prispevek na konferenci (4 znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja, 2019)
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede EVROPSKA UNIJA, POUČEVANJE, UČENJE, UČITELJ, evropska dimenzija, evropska identiteta, evropske vsebine, stališča do EU, stališča do migracij
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema eusola18
Geografsko območje Slovenija

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.