Glasovi otrok, 2012

Raziskava Glasovi otrok obravnava pojavnost nasilja na osnovi etničnosti (jezika, kulture in/ ali rase) med otroki in mladostniki v osnovnih in srednjih šolah. Zajema več oblik medvrstniškega nasilja, tako fizično kot tudi psihično in prav tako institucionalno nasilje, ki se kaže v obstoječi zakonodaji, šolskih predpisih in drugod. Raziskava, izvedena v Sloveniji je bila del mednarodnega projekta, ki se je sočasno izvajal v petih državah: Sloveniji, Veliki Britaniji (Angliji), Italiji, Avstriji in na Cipru. Splošni cilji in namen mednarodne raziskave so bili: prepoznati obseg in lastnosti medetničnega nasilja; identificirati pomanjkljivost uradnih zakonodajnih, šolskih in drugih formalnih okvirjev, ki urejajo področje otrokovih pravic; dvig ozaveščenosti in senzibilizacija javnosti glede medetničnega nasilja; prepoznavanje mehanizmov za soočanje oziroma preprečevanje nasilja na etnični osnovi v osnovnih in srednjih šolah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

txt
GLASOT12 - Glasovi otrok, 2012 [datoteka podatkov]

Dodatne povezave (8)

pdf
GLASOT12 - Glasovi otrok, Children's voices, Vprašalnik [Vprašalnik]
pdf
Interethnic relations and peer violence in Austrian, Italian and Slovenian schools
pdf
Children's voices: interethnic violence in the school environment
pdf
Children’s Voices: Exploring Interethnic Violence and Children’s (Final comparative report) Rights in the School Environment
html
Glasovi otrok (spletna stran projekta)
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede DISKRIMINACIJA, ETNIČNA MANJŠINA, IZOBRAŽEVANJE, MLADOSTNIK , OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, SREDNJA ŠOLA, etičnost, medetnični odnosi, medetnično nasilje, mladostniki, otroci, strpnost, vzgoja, šolsko okolje
Področje Prebivalstvo in družba
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Arhiv družboslovnih podatkov Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema glasot12
Geografsko območje Slovenija

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.