Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

V svetu so uveljavljeni raznoliki modeli stanovanjske oskrbe za starejše. V Sloveniji imamo tudi nekaj primerov lokalnih dobrih praks na področju zagotavljanja storitev za starejše. Vendar pa moramo biti pri prenosu in implementaciji teh inovacij previdni, saj ni nujno, da se izkažejo za uspešne tudi v drugih okoljih in pri vseh starostnih skupinah starejših ljudi. Cilj raziskave (INFORMES - akronim angleškega naslova projekta: Innovative forms of living environments for elderly people in Slovenia) je bil ugotoviti katere alternativne oblike stanovanjske oskrbe in katere storitve za starejše ustrezajo potrebam, željam in navadam starejših ljudi v Sloveniji. Predpostavka je, da se le-te v Sloveniji razlikujejo glede na okolje, v katerem starejši ljudje živijo (mesto–podeželje), glede na različne starostne skupine starejših, glede na vrsto stanovanjske enote v kateri bivajo (hiša–stanovanje) itd. Podatki za analizo v okviru raziskave so pridobljeni z anketiranjem. Podobna raziskava z naslovom Stanovanjske potrebe upokojencev in drugih starejših oseb je bila izvedena v letu 2002 s strani Urbanističnega inštituta RS in Fakultete za družbene vede. . V letu 2017 je bila objavljena verzija podatkovne datoteke, ki je vsebovala utež glede na regijo. V verziji podatkovne datoteke objavljene v letu 2019 pa je bila dodana utež na spol po dveh starostnih skupinah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

txt
Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše v Sloveniji, 2015 [Podatkovna datoteka]

Dodatne povezave (15)

pdf
INFES15 - TELEFONSKA ANKETA: Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji [Vprašalnik]
sps
INFES15 - Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše v Sloveniji, 2015. Sintaksa za šumnike [Datoteka programa v SPSS]
pdf
INFES15 - TELEFONSKA ANKETA: Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji. Rezultati anketiranja
html
Stanovanjske potrebe upokojencev in drugih starejših oseb
html
Attachment and satisfaction of elderly people with their housing and living environment = Navezanost starejših ljudi na stanovanje in bivalno okolje in zadovoljstvo z njima
html
Bivanje starejših v lastniških stanovanjih v Sloveniji
html
Oskrba in pomoč za starejše na domu
html
The relationship of the elderly toward their home and living environment
html
Moving House and Housing Preferences in Older Age in Slovenia
html
Asset-based welfare: is housing equity release a viable option for pensioners in Slovenia
html
Housing as a potential welfare asset during old age: examining the relevance of the notion in the case of Slovenia
html
Moving house in old age and acceptability of different housing options
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede STANOVANJE, STANOVANJE ZA STAREJŠE, bivalno okolje, starejši ljudje
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Arhiv družboslovnih podatkov Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema infes15
Geografsko območje Slovenija
Časovno obdobje 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.