Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih

Raziskava predstavlja kvantitaven del metodološkega pristopa večje raziskovalne študije v okviru katere so se izvajale tudi fokusne skupine in poglobljeni intervjuji. Poglavitni namen študije je opraviti celovito analizo dejavnikov psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Študija se osredotoča na šest problemskih osi: stres, izgorelost, prezentizem, absentizem, fluktuacija in problematika usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Izhodiščna predpostavka študije je, da je navedena področja smiselno obravnavati celostno in v medsebojni povezavi, saj se medsebojno tesno povezujejo in dopolnjujejo. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

sav
PSTVEG11 - Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih [datoteka podatkov], 2011
xlsx
PSTVEG11 - Odprti odgovori za spremenljivko v231_1 [datoteka podatkov], 2012

Dodatne povezave (6)

pdf
PSTVEG11 - Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih [Vprašalnik]
pdf
PSTVEG11 - Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, spremni dopis [ostalo gradivo]
xlsx
PSTVEG11 - Odprti odgovori za spremenljivko v231_1 [ostalo gradivo]
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede DELOVNA SILA, DELOVNE RAZMERE, DELOVNO MESTO, PODJETJE, USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA, bolniška odsotnost, delovni čas, invalidnost, iskanje dela, menjava službe, mikro, mala in srednje velika podjetja, možnosti napredovanja, odnosi med zaposlenimi, psihosocialna tveganja, skrb zaradi izgube zaposlitve, stres, usklajevanje delovnega in družinskega življenja, zaposlitev
Področje Sociala in zaposlovanje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema pstveg11
Geografsko območje ozemlje Republike Slovenije
Časovno obdobje 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.