Slovensko javno mnenje 2015

Slovensko javno mnenje 2015 zajema 4 tematske bloke, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: Stališča o delu ISSP 2015, Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države ISSP 2016, Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu (realiziran vzorec N=1024) prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 18 let. Izvedena je bila med novembrom 2015 in februarjem 2016. V tem času je 30 anketarjev zbiralo podatke po 150 različnih območjih v Sloveniji. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (18)

pdf
SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pokazni vprašalnik [Vprašalnik]
pdf
SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pregled rezultatov
html
POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69
pdf
Vsebine anket SJM 1968 - 2016
pdf
Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990
pdf
Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998
pdf
Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004
pdf
Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008
pdf
Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010
pdf
Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011]
pdf
Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012
pdf
Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011]
pdf
Vrednote v prehodu IX. : Iz zakladnice socioloških raziskav: Migracije Slovencev in socialna struktura jugoslovanske družbe : [1973 - 1987]
pdf
Vrednote v prehodu X. : Slovensko javno mnenje [2010 - 2016]
html
E-dokumenti CJM
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 16. 07. 2024
Ključne besede DELO IN ZAPOSLOVANJE, DEMOKRACIJA, DRŽAVNA VARNOST, MEDNARODNA POLITIKA, MIR, MIROVNE SILE, VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE, ZAPOSLITEV, brezposelnost, centralizacija dela, delovna aktivnost, delovna solidarnost, delovno mesto, delovno okolje, demografija, državljanske svoboščine, državni poseg v ekonomijo, ekološki problemi, izkušnja z zaposlitvijo, konflikt med odnosi pri delu, lastnosti zaposlitve, območja vojaških operacij, odnos do vladnih odgovornosti in porabe iz proračuna, pogledi na nacionalno in mednarodno varnost, poklic, razmerje med delom in zasebnim življenjem, razumevanje demokracije, temeljne vrednote, vrednotenje svobode, enakosti in varnosti, zadovoljstvo z življenjem, zanimanje za politiko, zaposlitveni dogovori, zaupanje, zaupanje v ljudi, zaupanje v politične institucije
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Arhiv družboslovnih podatkov Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 16/07/2024 23:02
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema sjm15
Geografsko območje ozemlje Republike Slovenije
Časovno obdobje 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.