Slovensko javno mnenje 1990

Anketa se začne z oceno optimističnosti razpoloženja med ljudmi, primerjava sedanjega družbenega stanja s preteklim. Vprašanja so namenjena ugotavljanju posledic družbene in gospodarske krize za položaj posameznika. Sledi tema mednacionalni odnosi, odnosi med jugoslovanskimi narodi in republikami. Aktualna je bila tema vznikajočega političnega pluralizma v času pred prvimi demokratičnimi volitvami, odnos do opozicije, strankarske simpatije, ocena DEMOS-a, poštenost volitev. Druga aktualna tema zadeva suverenost, samostojnost Slovenije v Jugoslaviji, pravica do samoodločbe, zunanja politika Jugoslavije, prihodnost socializma, spremembe v Vzhodni Evropi. Dodana so vprašanja iz poštne ankete na temo volitev. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (4)

html
POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede EKOLOGIJA, GOSPODARSKE RAZMERE, MEDNARODNI ODNOSI, USTAVNA SPREMEMBA, VOLITVE , VSAKDANJE ŽIVLJENJE, ZAUPANJE, ZUNANJA POLITIKA, amandmaji k slovenski ustavi, civilno služenje, dejavniki ogrožanja suverenosti Slovenije, deljeni delovni čas, draginja, fatalizem, mednacionalni odnosi, miting resnice, nacionalna zavest, nacionalne pravice, nagrajevanje, narodna pripadnost, neodvisni sindikati, nezaposlenost, obiskovanje obredov, ocena DEMOS-a, ocena Markovićevega gospodarskega programa, ocena prihodnjega razvoja Jugoslavije, ocena ukrepov za stabilizacijo gospodarstva, ocena ukrepov za ureditev razmer v Jugoslaviji, odnos do Jugoslovanske armade, odnos do milice, odnosi med jugoslovanskimi narodi in republikami, opozicija, osebna sreča, pojavi ogrožanja okolja, politični pluralizem, položaj na Kosovu, poštenost volitev, prihodnost socializma, primerjava sedanjega družbenega stanja s preteklim, priseljevanje v Slovenijo, prisotnost kriminala v lokalnem okolju, prvenstvene povezave Slovenije s svetom, razlogi mednacionalnih zaostritev v Jugoslaviji, razvoj in okolje, samoodločba, samostojnost, samostojnost Slovenije v Jugoslaviji, sestop zveze komunistov z oblasti, socialne razlike, spremembe v Vzhodni Evropi, spremembe zvezne ustave, strankarske simpatije, suverenost, ugledni politiki, vernost, verske svoboščine, vloga cerkve v družbi, vloga socialistične zveze, vloga vojske v družbi, vloga zveze komunistov, vraževernost, vrednote, zadovoljstvo z življenjem, zunanja politika Jugoslavije, članstvo v političnih strankah
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema sjm90
Geografsko območje ozemlje Republike Slovenije

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.