Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Anketna raziskava v štirih slovenskih soseskah je bila izvedena kot pilotni del projekta, nosilka katerega je Dr. Tadeja Zupančič, z naslovom »Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah«. Raziskovalni projekt predlaga vzpostavitev podatkovno-osnovanega sistema za podporo odločanju pri modularni urbani prenovi slovenskih naselij na ravni sosesk z vidika njihove trajnostne učinkovitosti. Anketa je bila zasnovana v skladu z dvema ciljema in sicer: 1) pridobiti nekatere manjkajoče podatke o učinkovitosti in trajnosti pilotnih sosesk in 2) ugotoviti stopnjo odzivnosti prebivalcev sosesk, težave pri pridobivanju podatkov na tak način in pretres možnosti za sistemsko vključitev tako pridobljenih podatkov v predhodno osnovan model vrednotenja sosesk. Glavni problemi, ki so obravnavani v anketi, in s katerimi se obračamo na prebivalce izbranih sosesk so: zadovoljstvo z javnimi odprtimi prostori in opremljenostjo ter zadovoljstvo s prometno infrastrukturo, navade prebivalcev v zvezi z uporabo javnih odprtih površin, navade povezane z dnevnimi potovanji in uporabo prometnih sredstev, navade povezane s uporabo virov (energija, voda, čas…), stopnja pripadnosti in odnos prebivalstva do lokalnega okolja, aktivnost skupnosti in uporaba naprednih tehnologij. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

txt
TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018 [Podatkovna datoteka]

Dodatne povezave (8)

pdf
TKSS18 - Trajnost in kakovost sosesk [Vprašalnik]
pdf
TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018. Spremni dopis [Ostalo gradivo]
pdf
TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018. Kartografski prikaz sosesk [Ostalo gradivo]
pdf
TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018. Soseske definirane s prostorskimi okoliši po MID [Ostalo gradivo]
pdf
Statistični letopis Republike Slovenije 2012: Upravna in druge členitve ozemlja RS [Ostalo gradivo]
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 20. 06. 2024
Ključne besede SOSESKA, aktivnost prebivalcev sosesk, kakovost sosesk, model vrednotenja sosesk, navade prebivalcev sosesk, trajnost sosesk, zadovoljstvo prebivalcev sosesk
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Posebni pogoji ponovne uporabe
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Arhiv družboslovnih podatkov Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 20/06/2024 23:02
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema tkss18
Geografsko območje Kranj, Komen, Kamnik

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.