Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Anketna raziskava v štirih slovenskih soseskah je bila izvedena kot pilotni del projekta, nosilka katerega je Dr. Tadeja Zupančič, z naslovom »Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah«. Raziskovalni projekt predlaga vzpostavitev podatkovno-osnovanega sistema za podporo odločanju pri modularni urbani prenovi slovenskih naselij na ravni sosesk z vidika njihove trajnostne učinkovitosti. Anketa je bila zasnovana v skladu z dvema ciljema in sicer: 1) pridobiti nekatere manjkajoče podatke o učinkovitosti in trajnosti pilotnih sosesk in 2) ugotoviti stopnjo odzivnosti prebivalcev sosesk, težave pri pridobivanju podatkov na tak način in pretres možnosti za sistemsko vključitev tako pridobljenih podatkov v predhodno osnovan model vrednotenja sosesk. Glavni problemi, ki so obravnavani v anketi, in s katerimi se obračamo na prebivalce izbranih sosesk so: zadovoljstvo z javnimi odprtimi prostori in opremljenostjo ter zadovoljstvo s prometno infrastrukturo, navade prebivalcev v zvezi z uporabo javnih odprtih površin, navade povezane z dnevnimi potovanji in uporabo prometnih sredstev, navade povezane s uporabo virov (energija, voda, čas…), stopnja pripadnosti in odnos prebivalstva do lokalnega okolja, aktivnost skupnosti in uporaba naprednih tehnologij. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018 [Podatkovna datoteka]”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
TXT
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata None, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 02/10/2023
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 403 Forbidden
  • Zadnji pregled: 02/10/2023
Naslov URL http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/tkss18/tkss18_p1_sl_v2_r2.txt
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka