2596 ogledov

Aglomeracije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode - 2019

Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije se določijo na območjih, kjer je gostota obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražena v PE na hektar (v nadaljnjem besedilu: PE/ha), enaka ali večja od 10 PE/ha, in je obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražena s skupnim številom PE (v nadaljnjem besedilu: obremenitev iz naslova prebivalstva), enaka ali večja od 50 PE. Upoštevajo se podatki o stalno prijavljenih prebivalcih, pri čemer en stalno prijavljeni prebivalec predstavlja en PE, prisotnost stavb, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, ter podatke o generalizirani namenski rabi prostora na stavbnih zemljiščih v skladu s predpisi o urejanju prostora. Upoštevajo se stavbna zemljišča namenjena območjem stanovanj, centralnih dejavnosti, proizvodnih dejavnosti, posebna območja, urbane površine, površine razpršene poselitve in območja za potrebe obrambe v naseljih. Upoštevajo se tudi meje območij izvajalcev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, če je to smiselno in upravičeno zaradi zagotavljanja celovitega in ekonomsko vzdržnega upravljanja javne infrastrukture. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 22. 01. 2020
Posodobljeno na OPSI 29. 12. 2021
Ključne besede Komunalne in javne storitve, aglomeracija, območje poselitve, obremenitev, odvajanje komunalne odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev uporabe
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 29/12/2021 00:20
Datum metapodatkov 28. 12. 2021
GUID zunanjega zajema ea1d51c6-36a6-4132-862a-88ec571a61a8
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 14. 11. 2019 (Datum nastanka), 3. 1. 2020 (Datum objave)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.