1271 ogledov

Arhivska objava javnih prireditev

Prikaz podatkov o javnih shodih in prireditvah, ki so bili s strani pristojnih policijskih postaj oziroma pristojnih upravnih enot objavljeni na portalu e-Uprava. Podatki so objavljeni glede na leto objave in jih je mogoče pregledovati in sortirati glede na: naziv shoda oziroma prireditve, organizatorja shoda oziroma prireditve, kraj shoda oziroma prireditve, datum začetka in konca shoda oziroma prireditve, vrsto zbiranja (shod ali prireditev), subjekt, ki je dogodek objavil (policijska postaja ali upravna enota). OPOMBA: Zaradi omejevanja oziroma prepovedi zbiranja in organiziranja javnih prireditev in shodov v letih 2020, 2021 in v prvi polovici leta 2022 zaradi ukrepov za zajezitev nalezljive bolezni Covid-19, nekatere prireditve kljub prijavi niso bile izvedene (prireditve, ki so bile prijavljene oziroma dovoljene v času, ko zbiranje ni bilo omejeno in bi se izvedle v času, ko je bilo zbiranje omejeno oziroma prepovedano). Prav tako pa so zaradi ukrepov, ki so v letu 2020 veljali za preprečevanje prenosa nalezljive bolezni Covid-19, v seznamu navedene tudi prireditve, ki jih sicer na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebno prijavljati (npr. kino predstave v kinematografih, gledališke predstave v gledališčih, razstave v galerijah ipd.) Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (21 v periodični vrsti)

2022

xlsx
Prireditve shodi UE 2022
31/12/2022
xls
Prireditve shodi Policija 2022
31/12/2022

2021

xlsx
Prireditve shodi UE 2021
31/12/2021
xlsx
Prireditve shodi Policija 2021
31/12/2021
txt
pojasnilo
14/4/2021

2020

xls
Prireditve shodi UE 2020
31/12/2020
xls
Prireditve shodi Policija 2020
31/12/2020

2019

xls
Prireditve shodi Policija 2019
31/12/2019
xls
Prireditve shodi UE 2019
31/12/2019

2018

xlsx
Prireditve shodi UE 2018
31/12/2018
xls
Prireditve shodi Policija 2018
31/12/2018
xls
upravne enote
31/12/2018

2017

xls
upravne enote
31/12/2017

2016

xls
upravne enote
31/12/2016
xls
policija 2016
31/12/2016

2015

xls
upravne enote
31/12/2015

2014

xls
upravne enote
31/12/2014

Dodatne povezave (2)

html
Javni shodi in prireditve
html
Aktualni shodi in prireditve

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 11. 02. 2019
Posodobljeno na OPSI 03. 02. 2023
Ključne besede uprava
Področje Prebivalstvo in družba
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2834, 2003-01-0900
Pravna podlaga - nazivi Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Portal eUprava

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.