12 ogledov
Všečkaj

Podnebne spremembe: Projekcije referenčne evapotranspiracije, dnevni podatki, scenarij RCP8.5, ločljivost 0,125°

Zbirka vsebuje časovno vrsto dnevnih podatkov podnebnih projekcij referenčne evapotranspiracije v obdobju 1981–2100 za scenarij izpustov toplogrednih plinov RCP8.5 nad Slovenijo v pravilni mreži, ločljivosti 0,125°. Za scenarij RCP8.5 so na voljo simulacije šestih regionalnih podnebnih modelov. Simulacije so rezultat regionalnih modelov projekta EURO-CORDEX. Njihova ločljivost je 0.11°. Podatki so popravljeni glede na meritve v Sloveniji v obdobju 1981–2010 (t. i. bias correction). Več o projektu EURO-CORDEX najdete med dodatnimi povezavami. Podatki so v datotekah formata NetCDF, ki so zaradi velikosti razdeljene na 30-letna obdobja. Za vsak model so tako na voljo štiri datoteke. Vsako 30-letno obdobje je označeno z letnico zadnjega leta v obdobju. Datoteke modelskih projekcij imajo imena, ki vsebujejo podatke o imenu spremenljivke, modelih, času projekcij, verziji itn., ločenimi s podčrtajem. Komponente imen so: ime spremenljivke (evspsblpot: referenčna evapotranspiracija), ločljivost modela (12km: 0,125°), ime globalnega podnebnega modela, ki je dal robne pogoje regionalnemu, kratica scenarija izpustov toplogrednih plinov (rcp85: RCP8.5), parametri ansambla (npr. r1i1p1), ime regionalnega podnebnega modela, verzija projekcije, časovni korak projekcije (day: 1 dan) ter začetni in končni datum projekcije (v obliki LLLLMMDD, kjer je LLLL leto, MM mesec in DD dan). Modelski rezultati predstavljajo fizikalno mogoča stanja podnebnega sistema v prihodnosti glede na dan robni pogoj, ki je v tem primeru potek koncentracije toplogrednih plinov. Koncentracije toplogrednih plinov se ne da napovedati, zato je Mednarodni odbor za podnebne spremembe (IPCC) v svojem petem poročilu iz leta 2014 izdelal štiri verjetne scenarije zanjo, glede na socio-ekonomski razvoj človeštva v prihodnosti. Ker se modelski rezultati med seboj razlikujejo, vsak od njih pa predstavlja mogoče stanje podnebja, je potrebno njihove rezultate statistično obdelati. Razlike med njimi so osnova za oceno negotovosti projekcij. Povzetek analiz podnebnih sprememb do konca stoletja v Sloveniji najdete med dodatnimi povezavami. Tam je tudi prvo sintezno poročilo o podnebnih spremembah v Sloveniji, ki vsebuje podrobnejši opis metodologije in rezultatov podnebnih projekcij. O podnebnih projekcijah govori 1. poglavje, o regionalnih podnebnih modelih poglavje 3.2 in o odpravi napak oz. pristranskosti modelov poglavje 4.3. Ena od možnosti dela z datotekami NetCDF (ekstrakcija, agregacija itn.) je program CDO. Branje in statistične obdelave na datotekah NetCDF so mogoče tudi s statističnim paketom R, še posebej z njegovima paketoma ncdf4 in raster. Povezavi do programov CDO in R najdete v dodatnih povezavah. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “ARSO: Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja (1. sintezno poročilo)”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
PDF
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Connection error: HTTPSConnectionPool(host='meteo.arso.gov.si', port=443): Max retries exceeded with url: /uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/OPS21_Porocilo.pdf (Caused by ProxyError('Cannot connect to proxy.', timeout('timed out',)))
  • Zadnji pregled: 26/09/2022
Naslov URL https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/OPS21_Porocilo.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka