12 ogledov
Všečkaj

Podnebne spremembe: Projekcije referenčne evapotranspiracije, dnevni podatki, scenarij RCP8.5, ločljivost 0,125°

Zbirka vsebuje časovno vrsto dnevnih podatkov podnebnih projekcij referenčne evapotranspiracije v obdobju 1981–2100 za scenarij izpustov toplogrednih plinov RCP8.5 nad Slovenijo v pravilni mreži, ločljivosti 0,125°. Za scenarij RCP8.5 so na voljo simulacije šestih regionalnih podnebnih modelov. Simulacije so rezultat regionalnih modelov projekta EURO-CORDEX. Njihova ločljivost je 0.11°. Podatki so popravljeni glede na meritve v Sloveniji v obdobju 1981–2010 (t. i. bias correction). Več o projektu EURO-CORDEX najdete med dodatnimi povezavami. Podatki so v datotekah formata NetCDF, ki so zaradi velikosti razdeljene na 30-letna obdobja. Za vsak model so tako na voljo štiri datoteke. Vsako 30-letno obdobje je označeno z letnico zadnjega leta v obdobju. Datoteke modelskih projekcij imajo imena, ki vsebujejo podatke o imenu spremenljivke, modelih, času projekcij, verziji itn., ločenimi s podčrtajem. Komponente imen so: ime spremenljivke (evspsblpot: referenčna evapotranspiracija), ločljivost modela (12km: 0,125°), ime globalnega podnebnega modela, ki je dal robne pogoje regionalnemu, kratica scenarija izpustov toplogrednih plinov (rcp85: RCP8.5), parametri ansambla (npr. r1i1p1), ime regionalnega podnebnega modela, verzija projekcije, časovni korak projekcije (day: 1 dan) ter začetni in končni datum projekcije (v obliki LLLLMMDD, kjer je LLLL leto, MM mesec in DD dan). Modelski rezultati predstavljajo fizikalno mogoča stanja podnebnega sistema v prihodnosti glede na dan robni pogoj, ki je v tem primeru potek koncentracije toplogrednih plinov. Koncentracije toplogrednih plinov se ne da napovedati, zato je Mednarodni odbor za podnebne spremembe (IPCC) v svojem petem poročilu iz leta 2014 izdelal štiri verjetne scenarije zanjo, glede na socio-ekonomski razvoj človeštva v prihodnosti. Ker se modelski rezultati med seboj razlikujejo, vsak od njih pa predstavlja mogoče stanje podnebja, je potrebno njihove rezultate statistično obdelati. Razlike med njimi so osnova za oceno negotovosti projekcij. Povzetek analiz podnebnih sprememb do konca stoletja v Sloveniji najdete med dodatnimi povezavami. Tam je tudi prvo sintezno poročilo o podnebnih spremembah v Sloveniji, ki vsebuje podrobnejši opis metodologije in rezultatov podnebnih projekcij. O podnebnih projekcijah govori 1. poglavje, o regionalnih podnebnih modelih poglavje 3.2 in o odpravi napak oz. pristranskosti modelov poglavje 4.3. Ena od možnosti dela z datotekami NetCDF (ekstrakcija, agregacija itn.) je program CDO. Branje in statistične obdelave na datotekah NetCDF so mogoče tudi s statističnim paketom R, še posebej z njegovima paketoma ncdf4 in raster. Povezavi do programov CDO in R najdete v dodatnih povezavah. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Model MPI-M-MPI-ESM-LR/CLMcom-CCLM4-8-17”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
NetCDF
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata BIN, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 06/10/2022
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Lokalna kopija ne obstaja, uporabljena prejšnja ocena: Datoteke ni bilo mogoče prenesti. Vzrok: Download error. Opis napake: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.gov.si', port=443): Max retries exceeded with url: /ARSO_PODNEBNE_PROJEKCIJE/Projekcije/12km/RCP85/evspsblpot/evspsblpot_12km_MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17_v1_day_20710101_21001231.nc (Caused by ProxyError('Cannot connect to proxy.', error('Tunnel connection failed: 503 Service Unavailable',))). Preverjeno na 03/06/2022. 2 poskusov od 02/06/2022. Ta naslov je bil nazadnje dostopen 31/05/2022.
  • Opozorilo Zaznani format "BIN" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "NetCDF"
  • Zadnji pregled: 06/10/2022
Naslov URL https://gis.gov.si/ARSO_PODNEBNE_PROJEKCIJE/Projekcije/12km/RCP85/evspsblpot/evspsblpot_12km_MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17_v1_day_20710101_21001231.nc
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka