141 ogledov

Podnebne spremembe: Rezultati, odkloni osnovnih spremenljivk za 30-letna obdobja in sedanje stanje

Zbirka vsebuje rezultate analiz osnovnih spremenljivk regionalnih podnebnih modelov nad Slovenijo do konca 21. stoletja v ločljivostih 0,125° in 1 km. Podana so 30-letna povprečja spremenljivk na letni in sezonski ravni, skupaj z razponom ansambla. Analizirane spremenljivke so referenčna evapotranspiracija (evspsblpot), višina padavin (pr) ter povprečna (tas), najvišja (tasmax) in najnižja (tasmin) temperatura zraka. Rezultati so podani v obliki odklona izbrane spremenljivke glede na povprečje obdobja 1981–2010. Za temperaturo je odklon podan v °C, za višino padavin in referenčno evapotranspiracijo pa kot relativna sprememba v odstotkih. Sedanje stanje (referenčno obdobje 1981–2010) je vsebovano v imeniku 'Sedanje stanje (1981-2010)'. Vrednosti v datotekah so absolutne in dobljene iz interpoliranih vrednosti meritev mreže ARSO. Rezultati za vsako od ločljivosti so zbrani v datoteki ZIP. Znotraj nje so organizirani v datotekah formata NetCDF po imenikih z imeni in strukturo {ločljivost}/{scenarij (oz. Sedanje stanje)}/{spremenljivka}. Datoteke imajo imena, ki vsebujejo podatke o imenu spremenljivke, letnem času itn., ločenimi s podčrtajem. Komponente imen so: ime spremenljivke, vrsta podatka (odklon oz. absolutno: absolutna vrednost), ločljivost modela (12km: 0,125°oz. 1km), institucija (ARSO), kratica scenarija izpustov toplogrednih plinov oz. meritev (rcp26: RCP2.6, rcp45: RCP4.5 oz. rcp85: RCP8.5 in meritve), začetno in končno leto obdobja ter oznaka sezone oz. celoletnega obdobja. 30-letna obdobja so tri: bližnja prihodnost (2011–2040), sredina stoletja (2041–2070) in konec stoletja (2071–2100). Sezone so označene z 'MAM' (pomlad), 'JJA' (poletje), 'SON' (jesen) in 'DJF' (zima), letno obdobje pa z 'leto'. Vsaka od datotek NetCDF vsebuje štiri nivoje: prvi označuje največjo vrednost odklona modelskega ansambla v tem obdobju ('Najvec'), drugi mediano oz. srednjo vrednost odklona modelskega ansambla izbranega obdobja od referenčnega obdobja 1981–2010 ('Mediana'), tretji najmanjšo vrednost odklona modelskega ansambla v tem obdobju ('Najmanj') in zadnji skladnost modelskih simulacij ('Zanesljivost spremembe'). Skladnost modelskih simulacij je opisana v poglavju 4.8 prvega sinteznega poročila med dodatnimi povezavami. Njene vrednosti so 1: visoka zanesljivost, 0: ni spremembe in -1: nizka zanesljivost. Povzetek analiz podnebnih sprememb do konca stoletja v Sloveniji najdete med dodatnimi povezavami. Tam je tudi prvo sintezno poročilo o podnebnih spremembah v Sloveniji, ki vsebuje podrobnejši opis metodologije in rezultatov podnebnih projekcij. O analizi modelskih podatkov govori poglavje 4.3.5, o skladnosti modelskih simulacij pa poglavje 4.8. Slikovni prikaz vseh rezultatov je podan v dodatku sinteznemu poročilu ali v spletni aplikaciji Atlas podnebnih projekcij (naslov je med dodatnimi povezavami). Ena od možnosti dela z datotekami NetCDF (ekstrakcija, agregacija itn.) je program CDO. Branje in statistične obdelave na datotekah NetCDF so mogoče tudi s statističnim paketom R, še posebej z njegovima paketoma ncdf4 in raster. Povezavi do programov CDO in R najdete v dodatnih povezavah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

zip
Rezultati v ločljivosti 0,125°
zip
Rezultati v ločljivosti 1 km

Dodatne povezave (6)

html
ARSO: Podnebne spremembe
pdf
ARSO: Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja (1. sintezno poročilo)
html
ARSO: Atlas podnebnih projekcij
html
html
The R Project for Statistical Computing
json
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 25. 09. 2020
Posodobljeno na OPSI 23. 02. 2021
Ključne besede "podnebne spremembe, podnebje, projekcije, Slovenija, rezultati"
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2089
Pravna podlaga - nazivi Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD)
URL zunanjega zajema https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/OPS21/OPSI/
Datum zunanjega zajema 23/02/2021 00:12
Datum metapodatkov 30. 09. 2020
GUID zunanjega zajema podnebne-spremembe-rezultati-odkloni-osnovnih-spremenljivk-za-30-letna-obdobja-in-sedanje-stanje
Geografsko območje Slovenija
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 1. 1. 1981 - 31. 12. 2100
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami.

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.