586 ogledov
Všečkaj

Bilten javnih financ

Zbirka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja za blagajne javnega financiranja od leta 1999 dalje, podatke o stanju dolga državnega proračuna od leta 1993 dalje, podatke o stanju poroštev in jamstev Republike Slovenije od leta 1993 dalje in seznam izdanih kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Bilten javnih financ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 12/08/2022
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Lokalna kopija ne obstaja, uporabljena prejšnja ocena: Licenca ni odprta
  • Zadnji pregled: 12/08/2022
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/teme/fiskalna-in-javnofinancna-politika/
Naslov URL http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/javne_finance/tekoca_gibanja_v_javnih_financah/bilten_javnih_financ/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka