Centralna evidenca jedrskih snovi

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) določa v 157. členu, da vodi organ, pristojen za jedrsko varnost (tj. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost), centralno evidenco jedrskih snovi. Centralno evidenco jedrskih snovi sestavljajo zbirke podatkov o jedrskih snoveh ter z njimi povezane zbirke listin. V centralno evidenco jedrskih snovi se vnašajo podatki iz evidenc jedrskih snovi, ki jih morajo voditi imetniki jedrskih snovi v skladu s pravnimi akti EU. Podatki iz centralne evidence jedrskih snovi in iz evidenc jedrskih snovi imetnikov in z njimi povezane zbirke listin niso javni, razen zbirnih podatkov o vrsti in količini jedrskih snovi v državi. Imetnik jedrskih snovi mora zagotoviti varovanje jedrskih snovi in organizirati njihovo hranjenje po območjih materialnih bilanc in za vsako območje materialnih bilanc zase voditi evidenco jedrskih snovi. Imetnik jedrskih snovi mora zagotoviti nemoteno delovanje opreme za vodenje evidence jedrskih snovi ob neposrednem inšpekcijskem pregledu mednarodnih organizacij (tj. Mednarodna agencija za atomsko energijo/IAEA in Evropska komisija/Euratom). Prenos podatkov o jedrskih snoveh v centralno evidenco jedrskih snovi je določen v 2. členu Uredbe o varovanju jedrskih snovi, kjer je podana tudi referenca na Uredbo Komisije (Euratom) št. 302/2005 z dne 8. februarja 2005 o uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih (UL L št. 54 z dne 28. 2. 2005, 302/2005/Euratom), ki podrobneje opredeljuje vrsto poročil in roke poročanja mednarodnim organizacijam. Same jedrske snovi pa so opredeljene že v 197. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL C št. 84 z dne 30. marca 2010), in sicer kot »rude, snovi vira ali posebne cepljive snovi.« Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 20. 08. 2019
Ključne besede Centralna evidenca jedrskih snovi
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-3698, 2008-01-1357
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
Uredba o varovanju jedrskih snovi
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.