138 ogledov

Centralna evidenca osebnih doz

V centralni evidenci osebnih doz iz 33. člena ZVISJV se vodijo rezultati nadzora izpostavljenosti za vsakega posameznega izpostavljenega delavca posebej, kot to določa pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 13/04; v nadaljnjem besedilu: PSDVS). Podatki iz četrtega odstavka 33. člena ZVISJV morajo vsebovati tudi podatke o delodajalcu, pri katerem je delavec zaposlen, in o izvajalcu sevalne dejavnosti, za katerega delavec izvaja dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem. Ločeno se vodijo: - efektivne doze zaradi zunanjega obsevanja, - efektivne doze zaradi notranjega obsevanja, - ekvivalentne doze za posamezne organe v primerih iz tretjega odstavka 15. člena PSDVS, - doze zaradi izpostavljenosti ob izrednem dogodku, skupaj s podatki o izrednem dogodku, kot to določa peti odstavek 18. člena PSDVS, - doze zaradi interventne izpostavljenosti, skupaj s podatki o intervenciji, kot to določa 19. člen PSDVS, - doze, ki jih je delavec prejel pri opravljanju izjemnih nalog, za katere je ministrstvo, pristojno za zdravje, dovolilo preseganje mejnih doz. Za vsako izmerjeno dozo mora biti razvidno, v katerem obdobju jo je delavec prejel. Če so bili za oceno osebne doze uporabljeni rezultati nadzornih meritev iz 8. in 10. člena PSDVS, se ti hranijo v centralni evidenci osebnih doz skladno s določbami petega odstavka 33. člena ZVISJV. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede osebne doze, sevanje
Področje Zdravje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-3441
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.