138 ogledov

Centralna evidenca osebnih doz

V centralni evidenci osebnih doz iz 33. člena ZVISJV se vodijo rezultati nadzora izpostavljenosti za vsakega posameznega izpostavljenega delavca posebej, kot to določa pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 13/04; v nadaljnjem besedilu: PSDVS). Podatki iz četrtega odstavka 33. člena ZVISJV morajo vsebovati tudi podatke o delodajalcu, pri katerem je delavec zaposlen, in o izvajalcu sevalne dejavnosti, za katerega delavec izvaja dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem. Ločeno se vodijo: - efektivne doze zaradi zunanjega obsevanja, - efektivne doze zaradi notranjega obsevanja, - ekvivalentne doze za posamezne organe v primerih iz tretjega odstavka 15. člena PSDVS, - doze zaradi izpostavljenosti ob izrednem dogodku, skupaj s podatki o izrednem dogodku, kot to določa peti odstavek 18. člena PSDVS, - doze zaradi interventne izpostavljenosti, skupaj s podatki o intervenciji, kot to določa 19. člen PSDVS, - doze, ki jih je delavec prejel pri opravljanju izjemnih nalog, za katere je ministrstvo, pristojno za zdravje, dovolilo preseganje mejnih doz. Za vsako izmerjeno dozo mora biti razvidno, v katerem obdobju jo je delavec prejel. Če so bili za oceno osebne doze uporabljeni rezultati nadzornih meritev iz 8. in 10. člena PSDVS, se ti hranijo v centralni evidenci osebnih doz skladno s določbami petega odstavka 33. člena ZVISJV. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “UVPS”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 24/05/2024
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varstvo-pred-sevanji/
Naslov URL http://www.uvps.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka