Centralna evidenca radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

V centralni evidenci radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva se vodijo podatki o nastalih radioaktivnih odpadkih in o nastalem izrabljenem gorivu. Vsebino in način poročanja določa Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom (JV7) ter Navodila o poročanju, kjer so podane tehnične zahteve. Podatki, ki se vodijo v evidenci: - evidenčna številka posameznega paketa, - imetnik, - lokacija (objekt, lokacija znotraj zgradbe), - kategorija in vrsta odpadka, - datum nastanka in meritev, - povzročitelj odpadka, - embalaža, - masa, - prostornina paketa, - meritve kontaminacije, - hitrosti doz na paketu, - trenutna in predvidena obdelava odpadkov, - predvideno leto, ko aktivnost pade pod mejo za odpravno nadzora, - podatki o radionuklidih, kot so: radionuklid, aktivnost in delež zastopanosti določenega radionuklida v paketu. Pri izrabljenem gorivu se vodijo tudi podatki o začetni obogatitvi, izgorelosti in toplotni moči gorivnega elementa. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 20. 08. 2019
Ključne besede Radioaktivni odpadki, izrabljeno gorivo
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2096
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.