516 ogledov

Centralna kadrovska evidenca državne uprave

Za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij se na podlagi 46. člena ZJU vodi centralna kadrovska evidenca državne uprave. V centralni kadrovski evidenci se za javnega uslužbenca vodijo: 1. identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO); 2. podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja – za določen ali za nedoločen čas; datum sklenitve delovnega razmerja); 3. podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju in o prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih; 4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu; 5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti; 6. podatki o izkušnjah na področju evropskih zadev; 7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi; 8. podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca; 9. podatki o letnih ocenah; 10. podatki o priznanjih in nagradah; 11. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti; 12. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti; 13. podatki o prenehanju delovnega razmerja; 14. kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša javni uslužbenec; 15. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov; 16. podatki, potrebni za obračun plače, in 17. drugi podatki v skladu z zakonom. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “MJU”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 03/02/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/
Naslov URL http://www.mju.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka