Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto v Mestni občini Novo mesto

Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih se v informacijskem sistemu MONM za vpis otrok v vrtec čakalne sezname vseh vrtcev združi v centralni čakalni seznam, ki je objavljen na spletni strani. Prednostni vrstni red se oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Novo mesto - OPSI - Čakalni seznam”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 05/02/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Lokalna kopija ne obstaja, uporabljena prejšnja ocena: Licenca ni odprta
  • Zadnji pregled: 05/02/2023
Naslov URL https://www.novomesto.si/obcina/obcinska-uprava/urad-za-druzbene-dejavnosti/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka