913 ogledov

Centralni register govedi

Centralni register govedi vsebuje podatke o identifikaciji, registraciji in sledljivosti govedi v Sloveniji. Vsebuje podatke o rojstvih posameznih živali, uvozu/vnosu v Slovenijo, vseh premikih med gospodarstvi (ločeno odhod in prihod), poginu, zakolu, izvozu/odpremi v EU, ali izgubi živali. Tako je v vsakem trenutku znano, na katerem gospodarstvu se posamezna žival nahaja. V zbirki se vodijo tudi podatki o izvedenem nadzoru (nadzor, ki ga izvajajo UVHVVR, AKTRP in IRSKGLR). Vsebuje tudi vrsto metapodatkov. Za poročanje (vnos podatkov) so odgovorni imetniki živali. Podatke lahko vnašajo sami prek spletnih aplikacij ali pa prek vzpostavljene mreže veterinarskih organizacij in kmetijsko gozdarskih zavodov. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 10. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede Kmetijstvo, živalska proizvodnja, živinoreja
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978, 2002-01-0716, 2008-01-1978, 2005-01-4018, 2016-01-2187
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Zakon o živinoreji (ZŽiv)
Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
Pravilnik o identifikaciji in registraciji goveda
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Centralni register prebivalstva

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.