443 ogledov

Centralni register kopitarjev

Centralni register kopitarjev vsebuje podatke o identificiranih kopitarjih, podatke o izdanih identifikacijskih dokumentih, podatke o premikih in podatke o smrti kopitarjev. Zbirajo se tudi podatki o uporabi veterinarskih zdravil in podatki o statusu kopitarja za zakol za prehrano ljudi. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Vpogled v Centralni register kopitarjev

Dodatne povezave (1)

html
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 06. 2017
Posodobljeno na OPSI 19. 03. 2018
Ključne besede Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana, ribištvo
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje) (Ur. l. št. 59 z dne 3. 3. 2015, str. 1; Uredba 262/2015/ES)
Pravna podlaga - SOP številka 2015-01-0448, 2015-01-4113
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Centralni register prebivalstva, Poslovni register Slovenije, Register prostorskih enot, Evidenca subjektov, Register kmetijskih gospodarstev

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.