136 ogledov

Centralni register prašičev

Centralni register prašičev vsebuje podatke o premikih prašičev. Zbirajo se tudi podatki o izdanih dokumentih in ušesnih znamkah, korespondenci in letnih pregledih. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 06. 2017
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede Kmetijstvo, živalska proizvodnja, živinoreja
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke DIREKTIVA SVETA 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 o identifikaciji in registraciji prašičev (Kodificirana različica), ODLOČBA KOMISIJE z dne 1. februarja 2006 o odobritvi nekaterim državam članicam odstopanja v skladu s členom 3(2) Direktive Sveta 92/102/ EGS o identifikaciji in registraciji živali, ODLOČBA KOMISIJE z dne 23. oktobra 2000 o določitvi podrobnih pravil za registracijo gospodarstev v nacionalnih podatkovnih zbirkah o prašičih, predvidenih z Direktivo Sveta 64/432/EGS
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978, 2005-01-4018, 2001-01-1959, 2002-01-0716, 2014-01-3506, 2013-01-4288
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)
Zakon o živinoreji (ZŽiv)
Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Centralni register prebivalstva

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.