973 ogledov
Všečkaj

Davčni register

V davčnem registru se osebni podatki o osebah, ki se vpisujejo v davčni register zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namen pobiranja davkov ter za namene opravljanja drugih nalog, določenih v Zakonu o finančni upravi (v nadaljevanju: ZFU). Osebni podatki v zbirki se nanašajo na zavezance za vse vrste obveznosti - na fizične osebe; ustanovitelje pravnih oseb, družbenike oz. člane; osebe, ki so pooblaščene za zastopanje pravne osebe in druge osebe, ki opravljajo dejavnost. Podrobnejša vsebina podatkov v davčnem registru je določena v 49. členu ZFU. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “FURS ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 09/08/2022
  • Povezava preusmeri na: https://www.fu.gov.si/
Naslov URL http://www.fu.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka