Delovni zvezki

V seriji Delovni zvezki objavljamo avtorske prispevke zaposlenih na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj in prispevke zunanjih avtorjev, ki so povezani z delom UMAR. Temeljni namen publikacije je objava tekočega dela raziskovalcev; poleg tega avtorji v delovnih zvezkih objavljajo tudi zbrane in analizirane podatkovne serije, metodologije dela na posameznih področjih ali vsebinsko poglobljeno obdelane posamezne izbrane teme. S tem želimo spodbuditi izmenjavo zamisli o ekonomskih in razvojnih vprašanjih, pomembno pa je, da se analize objavijo čim hitreje, tudi če izsledki še niso dokončni. Teme, ki jih obravnavajo delovni zvezki, so lahko tudi podlaga za druga poročila UMAR. Delovni zvezki so v slovenskem ali angleškem jeziku. Namen prispevkov je predvsem spodbuditi izmenjavo zamisli o aktualnih vprašanjih, pomembno pa je, da se analize objavijo čim hitreje, tudi če izsledki še niso dokončni. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 06. 2017
Posodobljeno na OPSI 27. 09. 2018
Ključne besede ekonomska politika
Področje Gospodarstvo
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Ur. l. RS, št. 12/2001 in nadaljnji) in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 54/2010 in nadaljnji).
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 30. 9. 1998
Povezanost z drugimi javnimi evidencami SURS, ZRSZ

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.